Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Andrzej
Nazwisko: Rybarkiewicz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 28-10-1948
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne-śledztwa Plan działań operacyjno-śledczych wobec Zbigniewa Rybarkiewicza i osób podejrzanych o działalność antyradziecką. IPN Ld pf 15/436 t. 2 (1513/III-N)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Sprawa dotyczyła "marszu gwieździstego", którego celem było zmuszenie władz PRL do przerwania procesu sądowego na przywódcach KPN. Materiałów o sygn. 5733/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne zawierają informację o strajku MPK w Łodzi, tzw. "marszu gwieździstym", którego celem było zmuszenie władz PRL do przerwania procesu sądowego na przywódcach KPN oraz wyrażenia zgody na powstanie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. IPN Ld pf 88/1 t. 1-2 (2889/XA), IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu planowanej akcji strajkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 047/359 (5816/2)
Akta śledcze Aresztowany 01.01.1982 z powodu zorganizowania strajku w MPK Łódź. 27.01.1982 skazany na 1,5 roku więzienia i pozbawienie praw publicznych. IPN Ld pf 86/8 (1282/III-N), IPN BU 738 (SK VI 630/88/91)
Akta kontrolne-śledztwa Występuje w sprawie przeciwko innej osobie. IPN Ld pf 15/293 (1368/III)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko Z. Rybarkiewiczowi i innym z powodu podjęcia działań w celu zorganizowania strajku na terenie zajezdni tramwajowej MPK w Łodzi. IPN By 51/12-13 (SOW 33/82)
Akta penitencjarne Aresztowany z powodu zorganizowania 14.12.1981 strajku na terenie MPK w Łodzi. 27.01.1982 skazany na 1,5 roku więzienia na podstawie "Dekretu o stanie wojennym" z dnia 12.12.1981. IPN Lu 78/137
Akta kontrolne-śledztwa Występuje w sprawie dot. kolportażu "nielegalnych" wydawnictw. IPN Ld pf 15/198 (1273/III-N)
Akta śledcze W okresie 08.1984-09.03.1985 w Warszawie i innych miejscowościach w Polsce kierował jako członek Rady Politycznej "Konfederacją Polski Niepodległej". 30.04.1987 Sąd Najwyższy umorzył śledztwo. IPN BU 0678/58 (7787/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do nr 47676 i rozpracowywany w ramach SOR "Ekipa" założonej na środowisko działaczy KPN, w której był przewodniczącym oddziału łódzkiego. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dot. Zbigniewa Rybarkiewicza. IPN Ld 0082/51 (45264/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajduje się doniesienie dot. Z. Rybarkiewicza. IPN Ld 0040/1680 t. 1 (46113/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Z. Rybarkiewicza. IPN Ld 0040/364 (43588/I)
Teczka Pracy TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Z. Rybarkiewicza. IPN Ld 0082/67 (46585/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Z. Rybarkiewicza. IPN Ld 0040/1510 t. 1 (45933/I)
Teczka Pracy TW W teczce znajduje się "omówienie informacji" dot. Zbigniewa Rybarkiewicza. IPN Ld 0040/1730 t. 2 (46172/I)