Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mateusz Janusz
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-09-1954
Imię ojca: Antoni


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Wymieniony w materiałach śledztwa dotyczącego „nielegalnego zgromadzenia oraz sporządzania i rozpowszechniania dokumentów o treści antypaństwowej”. IPN BU 0141/7 (2613/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty inwigilacją w ramach SOS (bez kryptonimu) z powodu rozklejania 17.05.1977 w Warszawie zawiadomień o mszy świętej w intencji Stanisława Pyjasa, zabitego w Krakowie studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Materiały sprawy włączono 23.11.1977 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (bez kryptonimu), zarejestrowanej 18.05.1977 pod nr. 17433. Akta złożono 8.12.1977 w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 5034/II, a następnie sfilmowano. IPN BU 0246/875 (5034/II), IPN BU 01322/925 (5034/2)
Akta sądowe Zatrzymany przez patrol WSW 5.02.1982 u zbiegu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, gdy podczas kontroli dokumentów okazało się, że ma przy sobie „pisma o treści antypaństwowej”. Osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej. Śledztwo prowadzone przez Oddział II Zarządu WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego i Prokuraturę Garnizonową zostało zakończone 5.08.1982. Oskarżony o to, że od 13.12.1981 do 5.02.1982 rozpowszechniał „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy”, przechowywał i przewoził „pisma zawierające niezgodne z prawdą treści o przyczynach ogłoszenia stanu wojennego i sytuacji w Polsce oraz znieważające naczelne organy władzy państwowej”. Zwolniony z aresztu 25.08.1982. Skazany 2.09.1983 przez Sąd WOW na 8 miesięcy więzienia (w zawieszeniu na 2 lata) i zapłacenie 1800 zł kosztów sądowych. IPN BU 1357/476 (SoW 535/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Więziony przy ul. Rakowieckiej od 6.02. do 25.08.1982. W trakcie pobytu w areszcie dwukrotnie ukarany dyscyplinarnie: „karą 14 dni twardego łoża za sporządzanie antypaństwowych ulotek, napisów i haseł” oraz pozbawieniem prawa do korespondencji na 2 miesiące za „nielegalne kontaktowanie się, zakłócanie spokoju (głośne krzyki, nawoływania) oraz odmowę wykonania polecenia (odmówił spakowania się i wyjścia z celi – celem przeniesienia do celi dyscyplinarnej)”. IPN 482/131 (70)
Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Poddany inwigilacji, a od 1.06.1983 rozpracowaniu z powodu prowadzenia podziemnej działalności wydawniczej w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOW-a. Aresztowany, potem zwolniony 27.07.1983 na mocy amnestii. Po zakończeniu rozpracowania materiały sprawy złożono 10.09.1985 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 53262/II, a następnie wykonano mikrofilm nr F-53262/2. Wedle adnotacji w kartotece akta i mikrofilm miały być wybrakowane odpowiednio w 2010 i 2025 r., ale zostały 15.01.1990 pobrane przez Wydz. X. Dep. III MSW i zniszczone „gdyż nie przestawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym na podstawie materiałów operacyjnych Dep. III MSW. Aresztowany 26.05.1983 w podziemnej drukarni w Ostrowiku k. Warszawy. Oskarżony o „udział w nielegalnych strukturach organizacyjnych rozwiązanego” NSZZ „Solidarność”, drukowanie „w celu wywołania niepokoju publicznego” m.in. miesięcznika „Vacat” zawierającego „teksty o treści antypaństwowej” i „nielegalnych wydawnictw sygnowanych” przez NOW-ą. Zwolniony z aresztu. 27.07.1983. Prokuratura umorzyła śledztwo 20.10.1983 na mocy amnestii. IPN BU 01205/99 (3027/III), IPN BU 01326/142 (3027/3)
.