Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Luiza
Nazwisko: Skawińska
Nazwisko rodowe: Domańska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-01-1935
Imię ojca: Leon
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Maria Domańska objęta śledztwem w sprawie podziemnej, antykomunistycznej organizacji harcerskiej „Orlęta” (właściwie Podziemnej Organizacji ZHP „Orlęta”), działającej w latach 1949-1951 na Targówku w Warszawie. Aresztowana 17.03.1952 r. i poddawana przesłuchaniom. Podczas konfrontacji z innym więźniem nie przyznała się do jakichkolwiek związków z organizacją i odmówiła wszelkiej współpracy ze śledczym. Zwolniona po 48 godzinach. Ponownie przesłuchiwana 20 i 21.03.1952 r. Przyznała się wówczas do przynależności do organizacji, ale odmówiła dalszych wyjaśnień. W aktach sprawy odnotowano, że organizowała pomoc dla zatrzymanych harcerzy i odwiedzała ich rodziny. Chociaż nie wniesiono wobec niej aktu oskarżenia, pokrzywdzona była uznawana za jednego z głównych „prowodyrów organizacji”. Ostatnie przesłuchanie odbyło się 7.08.1953 i miało charakter rozmowy ostrzegawczej. IPN BU 0400/246 (5567/IV)
Faktologia Wymieniona w opracowaniu Wydziału „C” KSMO z 1973 r. jako członek działającej na Targówku w Warszawie nielegalnej organizacji harcerskiej „Rysie” powstałej w 1949 r., a w 1951 r. przemianowanej na „Orlęta”. W organizacji została zaprzysiężona 11.03.1951 r. pod ps. „Jaskółka” i pełniła w niej funkcję podhufcowej. Odnotowano, że „uczęszczała na zebrania. Przepisywała na maszynie przysięgi i rozkazy. Zatrzymana dnia 17.03.1952 r.” IPN BU 0190/29 (charakterystyki 28), IPN BU 0644/222 (1585/R)
.