Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Zbigniew
Nazwisko: Maliszewski
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 20-12-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona z powodu kontaktów E. Maliszewskiego z członkami ROPCiO, PAX-u, KOR-u oraz kolportażu ulotek na rzecz SKS-u. Podejrzewany o działalność w Duszpasterstwie Akademickim w Poznaniu. Dnia 6.12.1977 SOS „Edward” włączono do SOR „Nonet” (nr rej. 26237) IPN Po 08/1206 (10807), IPN Po 0186/720 (954/2 mf).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z powstawaniem Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, celem "aktywnego rozpracowania oraz podjęcia działań mających na celu dokumentowanie ich wrogiej działalności i jej przeciwdziałaniu, jak również dążenie do neutralizacji zamierzeń członków i sympatyków SKS-u". IPN Po 08/1296 (11004/II), IPN Po 0186/588 (767/2 mf).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] /Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]. Aktywny działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie, następnie w Poznaniu. Brał udział w tworzeniu organizacji „Ruchu Młodej Polski”. Dnia 19.11.1980 materiały dot. E. Maliszewskiego wyłączono z SOR „Nonet” i założono nową SOR „Edward” (nr rej. 30638). Następnie 24.06.1981 SOR przekwalifikowano na KE „Edward”. IPN Po 08/1206 (10807/II), IPN Po 0186/720 (954/2 mf).
Dokumentacja ewidencyjna W dniu 26.12.1977 w miejscu zamieszkania E. Maliszewskiego dokonano tajnego przeszukania. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. „współudziału w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma”. Przekwalifikowany na SOR. Mat. o sygn. 14458/II zniszczono 21.12.1989 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Internowania Dokumentacja internowanego dot. Edwarda Maliszewskiego. Na mocy decyzji nr 286/82 z 15.09.1982 został zatrzymany i osadzony w OO w Wierzchowie Pomorskim. Aktywny członek konspiracyjnych struktur „ROBCiO i SKS ” w Szczecinie. IPN Sz 0012/367 t. 4
Akta śledcze Postępowanie przygotowawcze w sprawie: „sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawierających treść mogącą osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. Dnia 03.11.1982 Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie zakończył postępowanie i przesłał akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Sz 0013/244 (14379/III).
Akta tymczasowo aresztowanego „Od września 1982 r. w Szczecinie rozpowszechniał, gromadził i przechowywał druki zawierające fałszywe wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wywołać niepokój i rozruchy publiczne”. IPN Sz 49/307
Akta sądowe Akta sądowe dot. E. Maliszewskiego w sprawie sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw pt. "Solidarność Tygodnik Mazowiecki", "Solidarność Wiejska", "Tygodnik Wojenny", "Dziękujemy Generale" i "Przegląd". Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na podstawie art. 48 ust. 4 Dekretu o stanie wojennym na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Uchwałą Rady Państwa z dnia 15 marca 1983 r. został warunkowo zwolniony "z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata". IPN By 51/196
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna z powodu „podejrzewania o prowadzenie kolportażu nielegalnych czasopism”. Przekazany 16.07.1983 do Wydz. V WUSW Szczecin. Materiały o sygn.15918/II zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ od 01.05.1979 do 01.05.1981. „Członek Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu, kolporter literatury oraz ulotek o wrogiej antysocjalistycznej treści”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych Pz-35
Akta administracyjne Figuruje w meldunkach operacyjnych dot. aktywności działaczy ROBCiO oraz jako uczestnik spotkań w ramach tzw. „latającego uniwersytetu” w 1978 r. IPN Po 06/215/4 (292/19)
Akta administracyjne E. Maliszewski wymieniany jest w meldunkach operacyjnych jako uczestnik „antysocjalistycznych wykładów” w ramach tzw. „latającego uniwersytetu” organizowanych przez SKS Poznań. IPN Po 06/215/3 (292/17)
Akta administracyjne E. Maliszewski wymieniany jest w meldunkach operacyjnych jako aktywny działacz SKS Poznań. IPN Po 06/215/5 (292/18)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne informujące o przynależności E. Maliszewskiego do „aktywu duszpasterstwa akademickiego”, objęciu kontrolą operacyjną w ramach SOS „Edward”, SOR „Nonet”, SOR „Edward”, KE „Edward” w związku z organizowaniem i przynależnością do SKS w Poznaniu oraz informujące o kontaktach z działaczami ROPCiO, PAX-u, KPN-u i o współorganizowaniu „Ruchu Młodej Polski”. IPN Po 06/215/6 (292/18)
Akta administracyjne Informacja dot. E. Maliszewskiego na karcie koordynacyjnej E-17 -„Działacz antysocjalistycznego Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu oraz działacz duszpasterstwa akademickiego” dot. nr rej. Po 25816 SOS „Edward”. IPN Po 06/214/36/1 (290/31)
.