Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Thiel
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 20-06-1952
Imię ojca: Benedykt
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta żeglarskie Ryszarda Thiela prowadzone od 14.11.1975 do 03.02.1976 przez Wydz. „C” KWMO w Słupsku. W materiałach znajduje się odmowa wystawienia karty rybackiej kutrowej, która była mu niezbędna do podjęcia pracy w Przedsiębiorstwie Połowów i Urobku Ryb w Ustce. Zastrzeżenie uzasadniono tym, że Ryszard Thiel ma rodzinę w Wielkiej Brytanii i RFN oraz „nosi się z zamiarem ucieczki z kraju”. IPN Gd 721/64 (IPN Gd 236/61370; 64/R).
Akta śledztwa (Sl 7/82) prowadzonego od 06.04.1982 do 12.07.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku. Ryszard Thiel został oskarżony o założenie w styczniu 1982 „nielegalnej organizacji” o nazwie „Aniołowie Śmierci” i kierowanie tą organizacją. 07.04.1982 został tymczasowo aresztowany. 18.06.1982 postępowanie umorzono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 64/III. IPN Gd 012/43 (64/III).
Akta prokuratorskie (Pg.Śl. II-58/82) prowadzone od 06.04.1982 do 22.06.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie w sprawie Ryszarda Thiela związku z zarzutem, że „w miesiącu styczniu 1982 w Słupsku założył i kierował do kwietnia 1982 związkiem »Aniołowie Śmierci«, którego istnienie i cel miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych". Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 07.04.1982 został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. 06.1982 śledztwo umorzono wobec stwierdzenia, że Ryszard Thiel nie popełnił przestępstwa i uchylono areszt tymczasowy. IPN Sz 385/132.
Figuruje w materiałach dotyczących internowania opozycjonistów z terenu województwa słupskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w ramach sprawy obiektowej (SO) krypt. „Jodła” prowadzonej od 13.12.1982 do 05.01.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku. Nazwisko Ryszarda Thiela występuje w informacjach o postępowaniu karnym prowadzonym przeciw niemu w 1982 r. przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku i Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV).
W dn. 30.06.1982 Ryszard Thiel został zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Słupsku pod nr 6486 do sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Archanioł” nr rej. 6207 w związku z założeniem organizacji „Aniołowie Śmierci”. Po umorzeniu postępowania materiały złożono do archiwum pod sygn. 483/II. Materiałów o sygn. 483/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (Pn.Nadz.ll 113/82) prowadzone od 14.04.1982 do 22.06.1982 w sprawie śledztwa nadzorowanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie (Pg-Śl II 58/82) dotyczącego działalności Ryszarda Thiela w ramach organizacji „Aniołowie Śmierci”. W aktach znajdują się notatki sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez prokuratorów z Koszalina, a także odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa z 18.06.1982. IPN BU 1207/49.
Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do krajów demokracji ludowej i krajów kapitalistycznych wystawione przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku na okres od 13.04.1982 do 13.04.1984. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Uzupełnienie złożone przez pokrzywdzonego: w 2006 r. przed Sądem Okręgowym w Słupsku (I C 241/06) toczyła się rozprawa z powództwa Ryszarda Thiela, dotycząca zadośćuczynienia za doznane krzywdy ze strony Służby Bezpieczeństwa PRL oraz Milicji Obywatelskiej za swoje poglądy i działalność niepodległościową. Z rekomendacji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Słupsku udzielonej ww. 24.11.2004 oraz ustaleń sądu wynika, że pokrzywdzony w grudniu 1970 r. brał udział w wystąpieniach wolnościowych skierowanych przeciwko komunistycznym władzom w ramach służby w niepodległościowej organizacji młodzieżowej „Orzeł Biały”, za co został zatrzymany na 48 godzin, a następnie stanął przed Kolegium ds. Wykroczeń. Po raz kolejny stanął przed kolegium w 1975 r. w związku z prowadzonym w ramach organizacji młodzieżowej „Zakon Rycerski” tajnym nauczaniem młodzieży zakazanej przez ówczesne władze historii Polski.
.