Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Brewczyński
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 24-11-1927
Imię ojca: Roman
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Do dn. 13.12.1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów. Po wprowadzeniu stanu wojennego przechowywał w domu nielegalne wydawnictwa. Internowany w ZK w Zabrzu (od 24.12.1981 do 11.01.1982 r.) i OO w Darłówku (od 12.01.1982 r. do 26.02.1982 r.). IPN Ka 036/2358 (38578/II)
Akta internowanego Karta depozytowa. IPN Ka 42/67 (34/81)
Akta internowanego Internowany za kontynuowanie działalności związkowej w okresie stanu wojennego. IPN Sz 264/38 (5/82)
Akta administracyjne Teczka zawiera pismo przesłane z Francji z Komitetu Patronackiego Sympatyków NSZZ "Solidarność" zawierające prośbę o wskazanie miejsca internowania ww. Z adnotacji wynika, że nie udzielono odpowiedzi na powyższe pismo. IPN Ka 063/155 (234/C) t.9
.