Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Mazur
Miejsce urodzenia: Kuźniaki
Data urodzenia: 05-06-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Mazur nr. rej. KI 21343 rozpracowywany w ramach SOR "Kolporterzy" (KI 21246). Druk i kolportaż ulotek w czasie trwania stanu wojennego. Od maja do 10 czerwca 1982 r. w Kielcach jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności związkowej i wraz z innymi brał udział w kolportażu ulotek. Wyrok 3 lata więzienia. Mat. o sygn.11837/II nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące Z. Mazura oskarżonego o nieodstąpienie od działalności związkowej i kolportaż nielegalnego wydawnictwa. IPN Ki 2/90 (1 Ds 1530/82/S)
Akta sądowe Z. Mazur za kolportaż nielegalnego wydawnictwa i ulotek w okresie stanu wojennego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dn. 30.07.1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Ki 4/13; IPN Ki 4/14 (II 1 K 163/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Z. Mazura w ramach KE, jako byłego przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Bazie Sprzętu i Transportu KPBP w Kielcach i uczestnika druku i kolportażu ulotek. IPN Kr 0262/1162 (12618/II)
.