Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Wojciech
Nazwisko: Małecki
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 19-11-1965
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Oparacyjnego Rozpracowania [SOR] 05.09.1983 rejestrowany do nr 22009 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy do sprawy o krypt. "Plac" założonej 06.05.1983 pod nr 21602 w zw. z tym, że "aktywnie uczestniczył w nielegalnym zgromadzeniu zorganizowanym w dn. 03.05.1983 r. przed kościołem OO. Jezuitów w Bydgoszczy". Za powyższe został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Bydgoszczy. 05.04.1984 materiały złożono do archiwum pod nr II-6195, 24.01.1990 zniszczono. Materiały arch. II-6195 zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.