Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Michalkiewicz
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 08-11-1947
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Michalkiewicz, od wiosny 1977 roku współpracownik niepodległościowego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), redaktor i drukarz wydawanego w konspiracji pisma „Gospodarz”, od 24 marca 1978 był inwigilowany, a następnie od 15 maja 1978 rozpracowywany przez SB z Wydz. III KS MO w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Sam” (nr rejestr. 23214) z powodu odnotowanego "utrzymywania kontaktów z aktywnymi działaczami ROPCiO" i udziału w redagowaniu i wydawaniu "nielegalnego" pisma „Gospodarz”. W toku prowadzenia tej sprawy i inwigilacji ww. osoby SB wykorzystywała swoje tajne osobowe źródła informacji (doniesienia i informacje 7 tajnych współpracowników SB o pseudonimach: "Anna", "Warszawski", "WP", "Cichy", "Zagórski", "Franciszek" i "BD"). SB prowadziła także "perlustrację korespondencji" Stanisława Michalkiewicza i jego "obserwację zewnętrzną". Sprawę zakończono 15.10.1981, a jej materiały złożono do archiwum pod sygn. 7069/II. IPN BU 0247/696 (7069/II), IPN BU 01322/1871 (7069/2) mikrofilm.
Od 19 marca 1982 Stanisław Michalkiewicz był inwigilowany jako były przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w wydawnictwie "Prasa ZSL" w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Sten" (nr rej. 70185). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. VIII Dep. IV MSW do 19 marca 1985. Zapisano w niej między innymi, iż Stanisław Michalkiewicz „uczestniczył w antypaństwowej manifestacji” dnia 1 maja 1982 na Placu Zamkowym w Warszawie, a dnia 12 maja 1982 został internowany i osadzony w więzieniu na Białołęce. W toku prowadzenia tej sprawy i inwigilacji Stanisława Michalkiewicza SB wykorzystywała swoje tajne osobowe źródła informacji (doniesienia i informacje 3 tajnych współpracowników SB o pseudonimach: "Anna", "Adam" i "Władysław"). Zapisano także, iż Stanisław Michalkiewicz był podejrzany o prowadzenie podziemnej działalności na rzecz NSZZ "Solidarność", ponadto "odmówił podpisania oświadczenia o lojalności" i "nie popierał działań WRON". W związku z tym decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Warszawie nr 251 z dn. 12.05.1982 został internowany. IPN BU 0222/203 (53065/II), IPN BU 01228/264 (53065/2) mikrofilm.
Stanisław Michalkiewicz był internowany przez władze PRL od dnia 12 maja do 23 lipca 1982. W aktach Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka z roku 1982 zapisano między innymi, iż ww. został internowany, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego „uczestniczył (…) w działalności antysocjalistycznej wymierzonej przeciwko interesom wewnętrznym PRL”. IPN BU 0448/329 (329/07/82).
Akta śledcze SB z Wydz. Śledczego SUSW z roku 1988 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Stanisław Michalkiewicz od 28 maja 1988 został objęty "postępowaniem przygotowawczym", ponieważ dnia 28.05.1988 w trakcie zatrzymania znaleziono w jego samochodzie 200 egzemplarzy "nielegalnego" czasopisma „Stańczyk”. Inne "nielegalne wydawnictwa" znaleziono podczas rewizji w jego mieszkaniu. Zanotowano, iż w związku z powyższym Stanisław Michalkiewicz dn. 6.09.1988 został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Mokotów grzywną w wys. 50 tys. zł i przepadkiem dowodów rzeczowych w całości na rzecz skarbu państwa (w tym samochodu osobowego marki Fiat 125p). Od wykonania tej kary (w części dot. grzywny) odstąpiono dn. 29.05.1989. IPN BU 01326/819 (RSOW 146/88), IPN BU 01326/819/D (146/88) mikrofilm.
Zapisy kartoteczno-ewidencyjne SB z lat 1988-1990 stwierdzają między innymi, iż dnia 7 czerwca 1988 Stanisław Michalkiewicz został objęty przez SB z Wydz. III-2 SUSW tzw. Zabezpieczeniem Operacyjnym (nr rej. 55388). Przyczyn tego "zabezpieczenia" nie zapisano. Zanotowano natomiast, że materiały tej sprawy zostały zniszczone dn. 18.12.1989 "z powodu braku wartości operacyjnej". Materiały zniszczono dn. 18.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Michalkiewicz występuje wraz z kilkuset innymi osobami w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Klan"/ "Związek" z lat 1980-1984 (nr rej. 37004). Sprawa ta dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku i była prowadzona przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Gdańsku od października 1980. Do sprawy tej dołączono materiały do Sprawy Obiektowej kryptonim "Sejmik" dot. "operacyjnej ochrony" obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" (nr rej. 40233). IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 21 i 27.
Akta paszportowe z lat 1968-1990 dot. Stanisława Michalkiewicza zawierają m.in. zapisy stwierdzające odmowę zgody na wyjazd ww. do Danii w 1968 roku z powodu podejrzeń o "możliwość pozostania za granicą". Zawierają też tzw. zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od dnia 18.08.1980 do 18.08.1982. Ten zakaz wydawania paszportu Stanisławowi Michalkiewiczowi nastąpił na wniosek SB z Wydz. III-2 KS MO z powodu stwierdzenia jego "współpracy z ROPCiO", "przewożenia pieniędzy na rzecz tej nielegalnej organizacji" oraz wykorzystywania wcześniejszych pobytów zagranicznych do "kontaktów" z „ośrodkami dywersji politycznej” (tj. m.in. z paryską „Kulturą”). To zastrzeżenie wyjazdów anulowano dn. 24.11.1981. Z kolei odmowa wydania paszportu na wyjazd Stanisława Michalkiewicza do Francji w 1987 roku została uzasadniona „niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dn. 26.02.1982 o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy”. IPN BU 908/11382 (EAGU/11382).
.