Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Bronisław
Nazwisko: Bartoń
Miejsce urodzenia: Skierbieszów
Data urodzenia: 16-11-1957
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu/09, zarządzenie z dn. 18.11.2009 dot. Mieczysława Bartonia.Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do SOR "Kanał" nr 10457 w okresie 26.10.1985- 25.09.1986. Zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw "Solidarności". Akta o sygn. II/1389 wybrakowano 30.10.1989 r., wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o kolortaż nielegalnych wydawnictw. Śledztwo zostało umorzone na mocy ustawy z dn. 17.07.1986. IPN Lu-027/111 (III/193)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dotyczy działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". IPN Lu-077/622 (II/2095)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Zamościu. Mieczysław Bartoń był działaczem NSZZ "S" w ZAP "Wilmer". IPN Lu-077/713 (II/2233)
.