Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Aleksander
Nazwisko: Skarbek
Miejsce urodzenia: WRZEŚNIA
Data urodzenia: 20-08-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła "grupy kolportażowo-poligraficznej" działającej na terenie Szczecina. Krzysztof Skarbek figuruje w jednym z meldunków jako osoba, która na zjeździe delegatów radców prawnych zgłosiła projekt uchwały o "negatywnym wydźwięku politycznym" o tytule: "W sprawie funkcjonowania prawa w Polsce". IPN Sz 0053/109 (16472/2)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo wszczęte w związku ze znalezieniem w mieszkaniu Krzysztofa Skarbka ulotek i broszur związanych z działalnością NSZZ "Solidarność". Postępowanie umorzono ze względu na niestwierdzenie działalności konspiracyjnej i kolportażowej. IPN Sz 0013/235 (14354/III)
.