Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Pigoń
Miejsce urodzenia: Radziwiłłów
Data urodzenia: 29-06-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:

Uniewinniony prawomocnym orzeczeniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego 20.06.1992 r.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Podstawą internowania było uznanie Z. Pigonia za "inspiratora i inicjatora działań godzących w prawidłowe funkcjonowanie systemu władzy i organów administracji państwowej w kraju". IPN Ka 043/1178 (40314/II).
Akta internowanego Internowany ze względu na prowadzenie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz udział w sporządzaniu ulotek zawierających "fałszywe wiadomości". W dn. 18.01.1982 przejęty przez KWMO Katowice celem przekazania do dyspozycji prokuratora. Akta internowanego oraz karta depozytowa. IPN Ka 43/82 t. 1 (27/81), IPN Ka 42/605 (27/81).
Akta kontrolno-śledcze Akta dotyczące śledztwa w sprawie rozpowszechniania ulotek zawierających "fałszywe informacje co do sytuacji społeczno-politycznej w PRL, które mogły wywołać niepokój publiczny". IPN Ka 029/608 t. 1 (9201/III).
Akta Sądowe Oskarżony o nieodstąpienie od działalności związkowej w okresie stanu wojennego. Uznany winnym i skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz na karę grzywny 15000 zł. Prawomocnym postanowieniem Izby Wojskowej SN z dn. 16.04.1982 r. odwieszono wykonanie kary i utrzymano pozostałą część wyroku w mocy. Wykonanie kary odroczono, następnie objęty amnestią na mocy postanowienia Sądu ŚOW z dn. 27.07.1983 r. Postanowieniem Sądu ŚOW z dn. 02.11.1989 r. nastąpiło zatarcie skazania. IPN Wr 101/394 (So.W. 100/82), IPN Wr 101/395 (So.W. 100/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-39/81) w związku z nieodstąpieniem od działalnosci związkowej. W szczególności w związku z tym, iż dn. 13.12.1981 jako przewodniczący Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" w Bytomiu sporządził celem rozpowszechnienia ulotki zawierające "fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny". Zwolniony 22.02.1982 zarządzeniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Ka 34/83 (11/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 26.09.1983 pod nr 54124 do SOS krypt. "Śląsk" (nr 51822). Sprawa dotyczy kolportażu nielegalnego biuletynu "Głos Śląsko-Dąbrowski" w latach 1983-1987 na terenie Gliwic. IPN Ka 0169/117 (42341/2) mkf.
Dokumentacja Ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.