Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Leonard
Nazwisko: Jagodziński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 23-07-1948
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
"Zośka"


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zrezygnowano z opracowania, materiały włączono do SO krypt. "Arizona" (nr rej. By 9189), prowadzonej przez Wydz. II KWMO/WUSW Bydgoszcz w okresie 26.09.1972-25.01.1990. Akta SO "Arizona" zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta żeglarskie Korespondencja wewnętrzna KWMO Bydgoszcz dot. wniosku M. Jagodzińskiego o wydanie książeczki żeglarskiej, uprawniającej do sportowych pływań morskich. Zastrzeżeń nie wniesiono, potwierdzono rejestrację ww. przez Wydz. II KWMO Bydgoszcz pod nr. By 16352. IPN By 486/857 (1143).
Akta paszportowe Dokumentacja paszportowa dot. M. Jagodzińskiego. Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz zastrzegł ww. wyjazdy do KS i KK w okresie 10.05.1982-10.05.1984. Zachowały się również zapisy w Rejestrze zakazów wyjazdów za granicę Wydz. Śledczego KWMO/WUSW Bydgoszcz. IPN By 171/1481 (EABy 35226); IPN By 077/639.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 24.02.1982 zarejestrowany pod nr. 20131 do SOR "Organizacja" (nr rej. 19825) z powodu członkostwa w nielegalnej organizacji pn. Ogólnopolski Komitet Oporu "Solidarność" Region Bydgoszcz. Materiały złożono w archiwum wraz z materiałami KE "Dziennikarz" pod wspólną sygn. II-6088, a następnie wybrakowano. Materiały o sygn. II-6088 zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa dot. kierowania nielegalną organizacją o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", której celem było konspiracyjne kontynuowanie działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność". IPN By 070/5205 t. 1-3 (5742/III).
Akta prokuratorskie Akta dot. kierowania nielegalną organizacją o nazwie Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", której celem było kontynuowanie działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" w warunkach konspiracji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko m.in. Michałowi Jagodzińskiemu oskarżonemu o kierowanie nielegalną organizacją pn. Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", której celem było kontynuowanie w warunkach konspiracji działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność". Wyrokiem z 25.05.1983 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. IPN By 51/252-257.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna M. Jagodzińskiego z powodu tego, że "w okresie styczeń-kwiecień 1982 r. był członkiem nielegalnej organizacji pn. Ogólnopolski Komitet Oporu »Solidarność« Region Bydgoszcz. Za działalność tę był karany". Materiały złożono w archiwum razem z SOR "Organizacja" pod sygn. II-6088, a następnie wybrakowano. Materiały o sygn. II-6088 zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy założonej na zagadnienie "zwalczania terroryzmu" na terenie województwa bydgoskiego. Ww. figuruje w sporządzonym 26.10.1984 wykazie rozpracowywanych organizacji i ich członków jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Oporu "Solidarności" Regionu Bydgoszcz, zatrudniony jako dziennikarz w Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Bydgoszczy. IPN By 069/1436 (IV/1456).
Sprawa Obiektowa [SO] 05.04.1986 zarejestrowany pod nr. 25758 do SO "Spółdzielcy" (nr rej. 23901) dotyczącej "operacyjnego zabezpieczenia" Wojewódzkich Związków Spółdzielczych na terenie Bydgoszczy. Wyrejestrowany 25.01.1990. Materiały złożono w archiwum 20.02.1990. Materiałów o sygn. IV-1428 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka nielegalnej organizacji pn. Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoszcz, działającej w okresie 02.02.1982 - 21.04.1982 w rejonie Bydgoszczy. IPN By 09/154 (155/O).
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW o ps. "Klimaszewski" znajduje się doniesienie dotyczące Michała Jagodzińskiego. IPN By 0085/1509, t. 4 (40805/I).
.