Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alicja
Nazwisko: Grześkowiak
Nazwisko rodowe: Bautro
Miejsce urodzenia: Świrz
Data urodzenia: 10-06-1941
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Adelajda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR dot. "przynależności do nielegalnych struktur politycznych jako radca prawny NSZZ »Solidarność«, członek Komitetu Obrony Praw Człowieka, prelegentka różnych odczytów w kościołach". Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". 04.01.1990 materiały zniszczył Wydz. Studiów i Analiz WUSW Toruń. Mat. o sygn. 2474/II i mkf. 2474/2 zniszczono 04.01.1990 - wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Sprawa operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Krab" założona na fakt utworzenia w środowisku podziemnej "Solidarności" na terenie Torunia organizacji pod nazwą "Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka" (później: "Ruch na Rzecz Obrony Praw Człowieka") i ustalenia osób zgłaszających chęć wstąpienia do niej. Alicja Grześkowiak (figurantka Wydz. III) występuje jako jedna z osób, która opracowała i napisała list do Marszałka Sejmu PRL w listopadzie 1984 w sprawie represji wobec środowisk uczelnianych, co ustalono poprzez osobowe źródła informacji. SOR krypt. "Krab" zakończono wobec zaniechania działalności od grudnia 1985 przez członków organizacji. Materiały złożono do archiwum pod nr 1844/II, następnie zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm o sygnaturze 1884/2. IPN By 0104/132 (1844/2 mkf.)
Akta paszportowe Unieważnienie paszportu służbowego A. Grześkowiak przez Wydz. Paszp. WUSW Toruń w dn. 12.04.1985 na podstawie zastrzeżenia przez Wydz. III wyjazdów do WKŚ w terminie do 01.04.1987 (nr zastrzeżenia Z-I-2031). Decyzja odmowna wydania paszportu w dn. 18.07.1986 i 11.05.1987 z przyczyn określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach z 17.06.1959. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0372/87/A wydane na okres od 05.05.1987 do 05.05.1989 na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach z 17.06.1959. EATO 35373
Akta administracyjne Figuruje w materiałach stanowiących pisma Wydz. Śledczego WUSW Toruń dot. tworzenia się demokratycznej opozycji w 1989 jako kandydatka Wojewódzkiego Komitetu "Solidarności" w Toruniu w wyborach do Senatu. IPN BY 076/1 t. 3
.