Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Julian Stanisław
Nazwisko: Waśko
Miejsce urodzenia: BŁAŻKOWA
Data urodzenia: 08-05-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1956. Wg list płac KW PZPR we Wrocławiu latach 1969-1972 pracował w Wydziale Organizacyjnym na następujących stanowiskach: 01-12.1969 - referent, 01-09.1970 - instruktor, 10-12.1970 - starszy instruktor, 01-08.1971- instruktor, 09.1971-04.1972- starszy instruktor. Wg akt osobowych Kierownik Sektora Wydz. Organizacji Pracy od 01.05.1985. Źródło: AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/148; Tamże, listy płac za okres 01.1969-04.1972; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR we Wrocławiu, akta osobowe 289.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Dzielnicowy Wrocław-Psie Pole PZPR 1966 1969 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/167; Tamże, 1199/ 74/IV/172.
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1969 1971 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/148; Tamże, 1199/ 74/IV/167; Tamże, 1199/ 74/IV/172; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR we Wrocławiu, akta osobowe 289.
Starszy Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 1971 1972 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/167; Tamże, 1199/ 74/IV/172.
Sekretarz Organizacyjny Komitet Dzielnicowy Wrocław-Śródmieście PZPR 05-1972 04-1977 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, 1199/ 74/IV/172; Tamże, 1199/ 74/III/12; 1199/ 74/XII/13; Tamże, listy płac za okres 05.1972-04.1977; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR we Wrocławiu, akta osobowe 289.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 05-1977 10-1981 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 05.1977-10.1981; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR we Wrocławiu, akta osobowe 289.
Kierownik Sektora Wydział Organizacji Pracy Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 11-1981 01-1982 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 11.1981-01.1982.
Starszy Instruktor Wydział Organizacji Pracy Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 02-1982 10-1983 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 02.1982-10.1983; Archiwum Rotacyjne "ŁAD", KW PZPR we Wrocławiu, akta osobowe 289.
Starszy Instruktor Wydział Pracy Wewnątrzpartyjnej Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 11-1983 02-1985 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 11.1983-02.1985.
Starszy Instruktor Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 03-1985 08-1985 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 03-08.1985.
Kierownik Sekretariatu Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 09-1985 12-1985 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 09-12.1985.
Kierownik Sektora Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 01-1986 03-1987 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 01.1986-03.1987.
Kierownik Referatu Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 04-1987 12-1987 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 04-12.1987.
Inspektor Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 01-1988 12-1989 AP Wrocław, KW PZPR we Wrocławiu, listy płac za okres 01.1988-12.1989.