Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Sylwester
Nazwisko: Łukaszewski
Miejsce urodzenia: Piotrków Kujawski
Data urodzenia: 02-10-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr To 8091 do SOS "Siatka", zarejestrowanej 23.01.1982 pod nr To 7659, dotyczącej działalności związkowej m.in. Piotra Łukaszewskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach "Elana" w Toruniu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1064/II i zniszczono 02.02.1990. Mat. o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczącego „podjęcia działalności związkowej poprzez sporządzanie i kolportaż ulotek sygnowanych przez NSZZ »Solidarność« wbrew postanowieniom przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym". Jednym z podejrzanych był Piotr Łukaszewski, który został zatrzymany 13.01.1982, zwolniony 14.01.1982. Ww. trzykrotnie przeszukano mieszkanie: 25.02.1982, 10.04.1982 oraz 10.11.1982. Dnia 10.04.1982 P. Łukaszewski został przesłuchany w charakterze świadka. IPN By 082/144 t. 2, 5-6, 12 (197/III).
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie dotyczącej „podjęcia w Toruniu działalności związkowej poprzez sporządzanie i kolportaż wydawnictw NSZZ "Solidarność" w okresie od stycznia 1982 r. do listopada 1983 r.". Śledztwo zostało wszczęte po ujawnieniu w dniach 20-21.12.1981 na terenie Torunia ulotek. 25.02.1982 prokurator Prokuratury Rejonowej w Toruniu zarządził przeszukanie w mieszkaniu P. Łukaszewskiego podając w uzasadnieniu: "zachodzi podejrzenie, iż jest on w posiadaniu nielegalnych wydawnictw". Śledztwo zakończono "z uwagi na niewykrycie sprawców". IPN By 85/497 (37/6/85).
Akta śledcze Akta kontrolne śledztwa objętego trybem doraźnym przeciwko P. Łukaszewskiemu i innym, podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej poprzez uczestniczenie w konspiracyjnych zebraniach i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” w okresie od 13.12.1981 do 04.1982. Ww. został 30.04.1982 zatrzymany, tymczasowo aresztowany na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Toruń i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. 29.05.1982 akt oskarżenia sporządziła Prokuratura Rejonowa w Toruniu. IPN BY 082/53, t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa przeciwko P. Łukaszewskiemu i innym osobom oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”, uczestnictwo w "zakonspirowanych zebraniach związkowych" i kolportowanie "nielegalnych wydawnictw". 30.04.1982 wiceprokurator zadecydował o prowadzeniu postępowania w trybie doraźnym, przedstawieniu zarzutów ww. oraz zastosowaniu aresztu tymczasowego. 06.05.1982 P. Łukaszewski złożył zażalenie na zastosowanie aresztu, 13.05.1982 na zastosowanie trybu doraźnego. 15.05.1982 Sąd Wojewódzki w Toruniu odrzucił zażalenie. 26.05.1982 wiceprokurator postanowił o zajęciu majątku ww. na poczet kary. 29.05.1982 do sądu został skierowany akt oskarżenia. Ogłoszony 22.06.1982 wyrok wobec ww. prokurator ocenił jako „zbyt łagodny” z związku z czym zażądał uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia i konsultacjach z Prokuraturą Wojewódzką w Toruniu, 08.09.1982 wiceprokurator odstąpił od sporządzenia rewizji od wyroku "z uwagi na brak szans powodzenia". IPN By 85/520 (55/5/99)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko P. Łukaszewskiemu i innym, oskarżonym o kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ „Solidarność”, uczestnictwo w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw „krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej”. Rozprawa w trybie doraźnym przed SW Toruń rozpoczęła się 07.06.1982 i zakończyła się wyrokiem z 22.06.1982, skazującym ww. na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat oraz na karę grzywny. Izba Karna Sądu Najwyższego w Warszawie, wyrokiem z 29.12.1982, odrzuciła wniosek obrońcy ww. z 14.09.1982 o rewizję wyroku, uznając ją za bezzasadną (sygn. akt V KR 155/82). IPN BY 54/11-17, IPN BU 754/210
Akta penitencjarne Akta Piotra Łukaszewskiego, który został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 30.04.1982 za udział "w zakonspirowanych zebraniach i kolportowanie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność"". Ww. został 08.05.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu, następnie 03.06.1982 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Toruniu. 22.06.1983 Piotr Łukaszewski został zwolniony na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. IPN By 232/21 (38/657).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały sprawy dotyczące nielegalnych struktur "Solidarności" oraz kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Elana" Toruń, założonej w związku z zagrożeniem występowania "wrogiej działalności w środowiskach, terrorem". Piotr Łukaszewski figuruje w materiałach jako przedstawiciel Rady Pracowniczej "Elany", który brał udział w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. IPN By 0104/91 (1801/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Piotr Łukaszewski kontrolowany operacyjnie w ramach KE z powodu inspirowania pisania petycji dot. warunków pracy i płacy w ZWCH „Elana” oraz działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”. 26.06.1985 materiały złożono do archiwum pod sygn. 1455/II i zniszczono 23.01.1990. Materiałów o sygn. 1455/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 27.06.1985 zarejestrowany jako osoba do SOS "Kornik" (od 30.10.1987 prowadzona jako SOR), zarejestrowanej 12.09.1983 przez Wydz. V WUSW Toruń, dot. działalności Rady Pracowniczej w zakładach "Elana" w Toruniu. Następnie 10.06.1986 przerejestrowany ( z zachowaniem nr To 12930) jako główny figurant SOR "Łącznik". 18.11.1986 prowadzenie SOR "Łącznik" przejął Wydz. III WUSW w Toruniu. Powodem rozpracowywania była działalność ww. w strukturach byłej "Solidarności", kolportaż ulotek i organizowanie nielegalnych spotkań na terenie Torunia. Akta SOS/SOR "Kornik" 09.12.1989 złożono w archiwum pod sygn. 2506/II i zniszczono 23.01.1990. Materiały papierowe SOR "Łącznik" 11.10.1988 złożono w archiwum pod sygn. 2168/II, a następnie zniszczono 25.01.1990. Zachował się mikrofilm o sygn. 2168/2. IPN By 0104/267 (2168/2). Akt o sygn. 2168/II brak- wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy dotyczącej wyemitowania w dniach 14 i 26.09.1985 r. planszy antywyborczej na ekranach odbiorników telewizyjnych o treści "Bojkot wyborów naszym obowiązkiem. Solidarność Toruń". Piotr Łukaszewski figuruje w aktach sprawy jako współorganizator ww. wydarzeń i właściciel mieszkania, z którego dokonano emisji. IPN By 0104/286 (2231/II)
Akta kontrolne dochodzenia Akta dochodzenia w sprawie emisji "przy użyciu urządzenia nadawczego" 14 i 26.09.1985 w programie pierwszym TVP "haseł antywyborczych i antyrządowych mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". 26.09.1985 zatrzymano Piotra Łukaszewskiego oraz dokonano przeszukania w jego mieszkaniu. 28.09.1985 ww. tymczasowo aresztowano, przedstawiono zarzut pomocy przy emisji przez udostępnienie mieszkania osobom przeprowadzającym emisje oraz dokonano przeszukania w miejscu pracy. 28.09. i 01.10.1985 ww. ponownie był przesłuchiwany. 16.12.1985 dochodzenie zostało zakończone. 10.10.1986 Zastępca Szefa WUSW w Toruniu złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej w Toruniu o umorzenie postępowania karnego przeciwko ww. na podstawie ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN By 082/110 t. 1-2 (163/III)
Akta prokuratorskie Akta przeciwko m.in. P. Łukaszewskiemu, podejrzanemu o to, że "26.09.1985 w Toruniu (...) udzielił pomocy (...) przy emitowaniu w programie I TP haseł antywyborczych i antyrządowych, mogących wywołać niepokój społeczny lub rozruchy w ten sposób, że odstąpił swoje mieszkanie w celu przeprowadzenia emisji". Za powyższe ww. został 28.09.1985 aresztowany na 2 miesiące. IPN By 85/506
Akta sądowe Akta przeciwko m.in. P. Łukaszewskiemu, wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 22.01.1986 skazanego na karę roku pozbawienia wolności z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 282a § 1 kk za to, że w dniu 26.09.1985 udzielił pomocy w emitowaniu w programie I Telewizji Polskiej "haseł antywyborczych i antyrządowych, mogących wywołać niepokój publiczny". 30.10.1986 Sąd Wojewódzki w Toruniu, Wydz. II Karny umorzył postępowanie karne (znak sprawy II Kr. 505/86) w oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy z 17.07.1986 "o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw". IPN By 134/657-660
Akta penitencjarne Akta Piotra Łukaszewskiego zatrzymanego 26.09.1985 za udzielenie pomocy przy emisji w programie pierwszym TVP haseł "antywyborczych i antyrządowych mogących wywołać niepokój publiczny". 04.10.1985 ww. został osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, następnie 16.01.1986 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Toruniu. W okresie od 28. 09. do co najmniej 16.10.1985 P. Łukaszewski prowadził głodówkę w celu wyrażenia sprzeciwu wobec "łamania prawa przez organ prokuratorski". 14.01.1986 Sąd Rejonowy w Toruniu wydał postanowienie o uchyleniu aresztu, którą następnie wstrzymał tego samego dnia w związku z zażaleniem Prokuratora Rejonowego w Toruniu. 22.01.1986 Sąd Rejonowy zarządził natychmiastowe zwolnienie z aresztu ww. "z uwagi na orzeczenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania". Do akt zostały dołączone akta osobowe cz. "B" przesłane przez AŚ w Toruniu, w którym ww. przebywał w 1982 roku. IPN By 232/22 (42/17).
Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego nad postępowaniem Prokuratury Rejonowej Toruń dot. „udzielenia pomocy przy emisji w TVP haseł antywyborczych i antyrządowych i nawoływania do wywołania niepokoju publicznego przy użyciu urządzeń nadawczych”. Postępowanie zostało objęte także nadzorem Departamentu II Prokuratury Generalnej. IPN By 87/3 (4/22/88)
Dokumentacja ewidencyjna Piotr Łukaszewski, na wniosek Wydz. V WUSW Toruń, otrzymał zastrzeżenie wyjazdów (Z-029/86/EATO, Z-01413/86/EAPP) do KK, Jugosławii i Albanii do 31.12.1988 z uwagi na "wrogą postawę polityczną". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Piotra Łukaszewskiego w ramach KE w związku z działalnością w nielegalnych strukturach politycznych na terenie Torunia. 27.10.1989 materiały złożono do archiwum pod sygn. 2458/II i zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 2458/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.