Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Anna
Nazwisko: Kraśnicka-Wilczyńska
Nazwisko rodowe: Krokosz
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 01-03-1969
Imię ojca: Marek
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Poznań 01-04-2008
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/422631 (EASZ 422631).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
85 Ppl/Lu/08 zarządzenie z dnia 17.11.2008 r. dotyczące Anny Kraśnickiej-Wilczyńskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.