Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Bogdan
Nazwisko: Kozłow
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 22-06-1958
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Gabriela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOW/SOR] W dn. 03.09.1984 rejestrowany do SOW (przerejestrowanej na SOR krypt. "Publicysta") jako "organizator działań antysocjalistycznych", "członek nielegalnego związku". Sprawa prowadzona przez Wydz. I Zarządu WSW POW Bydgoszcz. W czasie rejestracji, 11.04.1986, sprawdzany przez Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy na fakt zatrudnienia w obiekcie ochranianym przez wymieniony Wydział. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o "rozpowszechnianie różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez nieistniejący związek >Solidarność<, w których treści zawarte były nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W związku z powyższym 27.11.1984 aresztowany i objęty postępowaniem Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz (RSD 17/84) i Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy (Ds.56/84). 28.11.1984 objęty dozorem MO. 15.02.1985 Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Akta złożono do archiwum pod nr 5759/III. IPN By 070/5215 (5759/III).
Akta prokuratorskie Oskarżony o to, że "od 13.12.81 do 25.11.84 działając wspólnie i w porozumieniu (...) rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa, których treść zawierała nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". 15.02.1985 Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 99/31.
Akta sądowe 05.07.1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na karę 10 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę z powodu "rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez nieistniejący związek >Solidarność<, w których treści zawarte były nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN By 70/11 t. 1-3.
Akta administracyjne Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata [WKŚ] nr ZT-472/84 w okresie od 27.11.1984 do 27.11.1986 wydane na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Bydgoszcz z na fakt kolportażu "nielegalnych" wydawnictw. IPN By 077/639, zapis kartoteczny.
.