Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urban
Nazwisko: Matuszewski
Miejsce urodzenia: Wiewiórki
Data urodzenia: 06-04-1933
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Akta internowanego w okresie 13.09.1982-04.11.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO Bydgoszcz z powodu podejrzenia o możliwość tworzenia "nielegalnej struktury organizacyjnej mającej na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny”. Zachował się też wykaz osób internowanych w stanie wojennym, potwierdzający internowanie ww. IPN By 88/231 (31/82/171) ; IPN Po 161/1
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały dot. internowanych z terenu województwa bydgoskiego. Ww. figuruje w aktach jako internowany w okresie 13.09.1982-04.11.1982 na podstawie decyzji Komendanta KWMO Bydgoszcz nr 9/I/82. W okresie 24.09.1982-09.11.1982 rejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz pod nr. By 20770 jako internowany. Materiały włączono do SO "Gotowość". IPN By 069/1357 (1364/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna U. Matuszewskiego w ramach KE zarejestrowanego przez Wydz. IV KWMO Bydgoszcz i 01.07.1983 przejętego przez Pion IV SB Koronowo, dot. utrzymywania przez niego kontaktów z działaczami b. NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Materiały zniszczono "jako nieprzydatne operacyjnie". Materiały o sygn. II-7268 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. figuruje w "Materiałach z obserwacji, notatkach służbowych oraz korespondencji dot. strajku rolników w gmachu Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy". Przechodzi w szyfrogramie adresowanym do Departamentu IV MSW w Warszawie z 30.03.1981 jako jeden z okupujących gmach WK ZSL oraz w wyciągach z informacji Tajnego Współpracownika [TW] ps. "Józef" z 28.07.1981 i 31.07.1981 jako działacz związków zawodowych rolników. Materiały włączono do SO krypt. "Spółdzielnia", prowadzonej w l. 1985-1989 przez Wydz. VI WUSW Bydgoszcz, założonej na Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bydgoszczy. IPN By 069/1376, t. 2 (IV-1386)
Akta paszportowe Wydz. IV KWMO Bydgoszcz zastrzegł ww. wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie 01.07.1983-10.07.1985 (nr zastrzeżenia ZT-236/83). EABY 59451; dokumentacja ewidencyjna
.