Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Anna
Nazwisko: Kalas
Nazwisko rodowe: Mansfeld
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-08-1961
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Romualda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 24.10.1983 rejestrowana do nr 10124 w ramach SOR krypt. "Kangur" założonej 30.04.1983 pod nr rej. 9190 przez Wydz. III KWMO Toruń. Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Torunia. M. Kalas została objęta rozpracowaniem w związku z rozpowszechnianiem w okresie od czerwca 1983 "nielegalnych" wydawnictw na terenie UMK w Toruniu. Sprawa stała się podstawą do wszczęcia śledztwa (nr RSD 13/84) prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW Toruń. SOR krypt. "Kangur" zakończono 31.08.1984. Materiały zarchiwizowano pod nr 1251/II. Materiały nr arch.1251/II zniszczono 26.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Rozpracowywana najpierw przez Wydz. III KWMO/WUSW Toruń w ramach SOR krypt. "Kangur" dot. rozpowszechniania "nielegalnych" wydawnictw na terenie gł. domów studenckich UMK w Toruniu. Sprawa stała się podstawą objęcia w/w śledztwem Wydz. Śledczego WUSW Toruń. W związku z powyższym przeszukana w miejscu zamieszkania, 05.06.1984 tymczasowo aresztowana i oskarżona o to, że "w okresie od 1983 roku w Toruniu, gromadziła, a następnie rozpowszechniała w środowisku studenckim nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NZS i NSZZ "Solidarność" zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". 09.07.1984 Prokurator Rejonowy w Toruniu postanowił uchylić areszt tymczasowy zastępując go dozorem milicyjnym. 01.08.1984 akta śledztwa zostały przesłane do Prok. Rej. w Toruniu (1Ds-1166/84) z wnioskiem o umorzenie sprawy na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984, co zostało uczynione 02.08.1984. IPN By 082/95 (148/III)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Aresztowana tymczasowo w związku z prowadzonym śledztwem przez Wydz. Śledczy WUSW Toruń (RSD13/84) z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2kk czyli w związku z rozpowszechnianiem wydawnictw bezdebitowych na terenie domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 25.06.1984 decyzją Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1Ds -1166/84) umieszczona w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy (nr tymcz. aresztowanej: 121/84). 09.07.1984 Prokuratura postanowiła uchylić areszt tymczasowy zastępując go dozorem MO. Zwolniona dnia 10.07.1984. IPN By 89/818 (40/911)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 29.08.1984 rejestrowana przez Wydz. III WUSW Toruń do numeru 11618 jako figurantka KE krypt. "Kukułka". Kontrolowana operacyjnie w związku z zakończeniem śledztwa (RSD 13/84), w którym była oskarżona o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Torunia. Wobec braku dowodów ponownego podjęcia wrogiej działalności sprawę postanowiono zakończyć i złożyć 12.10.1985 w archiwum pod nr 1550/II. W dn. 04.12.1985 Wydz. III WUSW Toruń wznowił kontrolę w ramach KE "Kukułka" pod nr 13716. Powodem było podejrzenie o działalność w strukturach opozycji politycznej na terenie Torunia. 28.11.1986 sprawę przejął Pion III RUSW Toruń. Rozpracowanie zakończono z powodu braku dowodów stwierdzających "wrogą działalność". Materiały przekazano do archiwum 27.06.1988 do nr 2136/II, następnie zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm pod sygn. 2136/2. IPN By 0104/253 (2136/2 mkf)
.