Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Zbigniew
Nazwisko: Nowogrodzki
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 13-03-1930
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie działalności nielegalnej organizacji pn. "Kraj", akt oskarżenia i kopia wyroku WSR Gdańsk na Tadeuszu Nowogrodzkim za współtworzenie i przynależność do gdyńskiej komórki w/w organizacji o kryptonimie "Grusza" od stycznia do lipca 1952. IPN Gd 013/29 (III-1804)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Kraj", wyrok WSR Gdańsk z 28.11.1952 na Tadeuszu Nowogrodzkim za współtworzenie i przynależność do gdyńskiej komórki w/w organizacji o kryptonimie "Grusza". IPN Gd 146/115 (IVK-121/60)
Akta penitencjarne Skorowidze alfabetyczne więźniów Zakładu Karnego w Sztumie, zapisy dot. kary więzienia odbytej przez Tadeusza Nowogrodzkiego. IPN Gd 37/13, k. 263; 37/14, k. 344; 37/15, k. 92; 37/16, k. 305; 37/18, k. 301
Akta operacyjne Akta sprawy dot. członków nielegalnej organizacji "Kraj". Materiały zostały złożone w archiwum Biura "C" MSW 05.07.1958, a następnie 31.01.1966 wysłane do Wydziału "C" KW MO Gdańsk. Materiałów o sygn. 32037/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta administracyjne Dokumentacja dot. wydania Tadeuszowi Nowogrodzkiemu książeczki żeglarskiej, zapisy o odmowie wydania w/w książeczki żeglarskiej z powodu jego przynależności do nielegalnej organizacji "Kraj". IPN Gd 219 H/8925 (H-9380)
.