Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Worek
Miejsce urodzenia: Iwierzyce
Data urodzenia: 29-09-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział III Karny postanowieniem z dnia 17 lipca 1991 r. stwierdził nieważność wyroku WSR w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 1950 r. (sygn. Sr 351/50) oraz utrzymującego go w mocy postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 18 stycznia 1951 r. (sygn. Sn. Odr S 3882/50) skazującego Michała Worka na łączną karę 3 lat więzienia. Jednocześnie Sąd wyraził przekonanie, że czyny przypisane Michałowi Workowi były związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Materiały śledcze dot. rozpracowywania członków organizacji pn. "Krajowa Armia Podziemna" (KAP) tworzonej od września 1949 z części członków młodzieżowych organizacji bydgoskich, a zlikwidowanej w maju 1950 przez Wydz. III WUBP Bydgoszcz. Michał Worek jako podejrzany o przynależność do powyższego związku widnieje m.in. w Raporcie o likwidacji organizacji "KAP" Szefa WUBP Bydgoszcz z 03.06.1950. IPN By 070/2788 t. 1 (2862/III)
Akta śledcze 15.05.1950 Michał Worek objęty śledztwem Wydz. Śledczego WUBP Bydgoszcz założonym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (początkowo do nr Pr II 164/50) w związku z podejrzeniem o przynależność w okresie od końca 1947 do połowy 1948 do organizacji pn. "Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej" na terenie Bydgoszczy. 30.05.1950 tymczasowo aresztowany i umieszczony w ZK Bydgoszcz. 13.07.1950 oskarżony o przestępstwa z art. 86 § 2 KKWP i art. 4 § 1 dekretu z 13.06.1946. WPR w Bydgoszczy przekazała sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który ostatecznie 03.11.1950 skazał w/w na łączną karę 3 lat więzienia. Po wyjściu na wolność kontrolowany przez OZI. IPN By 070/2687 (2758/III)
Akta prokuratorskie M. Worek w związku z podejrzeniem o przynależność w okresie od końca 1947 do połowy 1948 do "Związku Młodzieży Polskiej Podziemnej" na terenie Bydgoszczy, 15.05.1950 objęty śledztwem WUBP Bydgoszcz i postępowaniem WPR Bydgoszcz (Pr II 164/50). 30.05.1950 tymczasowo aresztowany i umieszczony w ZK Bydgoszcz.11.07.1950 śledztwo zamknięto, 13.07.1950 sporządzono akt oskarżenia o przestępstwa z art. 86 § 2 KKWP i art. 4 § 1 Dekretu z 13.06.1946. WPR skierowała sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który 23.08.1950 odroczył rozprawę, a akta zwrócił Prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. 25.10.1950 WPR (nr Pr II 244/50) uzupełniła akt oskarżenia o dwukrotne popełnienie przestępstwa z art. 18 § 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 r. w zw. z art. 86 § 2 KKWP i przekazała sprawę do WSR w Bydgoszczy. IPN By 141/118
Akta sądowe Akta dot. M. Worka skazanego 03.11.1950 przez WSR w Bydgoszczy na karę łączną trzech lat więzienia za przestępstwa w pkt 4a i 4b na mocy art. 18 § 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 r. w zw. z art. 86 § 2 KKWP za to, że wiedząc o osobach będących członkami nielegalnej organizacji "Związek Młodzieży Polskiej Podziemnej" i "Krajowa Armia Podziemna" na terenie Bydgoszczy, mających na celu "walkę z obecnym ustrojem Państwa Polskiego, nie doniósł o tym władzom powołanym do ścigania przestępstw". 15.12.1950 umieszczony w ZK Koronowo, następnie 25.04.1951 w OP w Piechcinie. 07.02.1953 wypuszczony na wolność w związku z zastosowaniem przez Sąd amnestii z 22.11.1952. IPN By 66/2294-2295 (306-S).
Akta administracyjne Sprawozdania miesięczne Ref. Śledczego PUBP i Wydz. Śledczego WUBP Bydgoszcz za rok 1950. Michał Worek widnieje w "Wyjaśnieniu do tablicy statystycznej z pracy Wydz. Śledczego WUBP Bydgoszcz za okres od dn. 1.IX.1950 do dnia 1.X.1950 r." jako jeden z sześciu aresztowanych podejrzanych o przynależność do "nielegalnej" organizacji. IPN By 031/6 t. 2 (6-S)
.