Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Barbara
Nazwisko: Szymańska
Nazwisko rodowe: Intek
Miejsce urodzenia: Unisław Pomorski
Data urodzenia: 04-11-1938
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Klara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola i sprawdzenie operacyjne Zofii Szymańskiej w ramach KE (22.05.1984 przekwalifikowanego na SOS) z powodu głoszenia "skrajnie wrogiej postawy i poglądów politycznych negujących wszelkie dokonania PRL" oraz rozpowszechniania informacji o bieżących wydarzeniach i działalności NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 14.06.1985, a jej materiały włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR], założonej dzień wcześniej pod tym samym kryptonimem. IPN Sz 00115/362, t.1, 2 (II-5394); IPN Sz 00124/876 (5394/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie operacyjne Zofii Szymańskiej z powodu "działalności antysocjalistycznej" oraz kolportażu wydawnictw bezdebitowych. 26.11.1985 materiały przekazano do Wydz. III WUSW Koszalin, który przejął prowadzenie sprawy, 28.11.1985 dokonując jej rejestracji pod nr. 24844. IPN Sz 00105/362, t.1, 2 (II-5394); IPN Sz 00124/876 (5394/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Zofii Szymańskiej w ramach KE z powodu podejrzenia współpracy z "nielegalną strukturą" NSZZ "Solidarność". Materiały dołączono do akt SOR "Opornik" (sygn. II-5394), jednak ta część materiałów nie zachowała się. Materiałów o sygn. 5651/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Jacek" znajdują się doniesienia dotyczące Zofii Szymańskiej. IPN Sz 00104/1438 (I-20643)
.