Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Waldemar
Nazwisko: Jessa
Miejsce urodzenia: GORZÓW WIELKOPOLSKI
Data urodzenia: 25-12-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Operacyjne sprawdzenie w związku z listem wysłanym przez Romualda Jessę do jednej z zachodnioniemieckich rozgłośni radiowych. IPN Sz 02/240 (330/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została zarejestrowana 9.06.1983 i dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw, emblematów, pocztówek i odznak NSZZ "Solidarność". Mat. o sygn. 636/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Romualda Jessy w ramach KE krypt. "Uparty". 25.01.1985 KE włączono do SOS "Dywaniarz" (nr rej. Go 7293). Mat. o sygn. 901/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. "Dywaniarz" zarejestrowano 16.01.1985. Dotyczyła ona kolportażu nielegalnych wydawnictw. Sprawę przekwalifikowano na SOR. Mat. o sygn. 901/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych
.