Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Andrzej
Nazwisko: Wiatrowski
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 11-09-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. podejrzenia o „dywersję polityczno-ideologiczną”. SOS przerejestrowano w SOR 29.07.1982 r. Rozpracowywany został dorejestrowany 09.11.1982 r. Sprawę zakończono 19.05.1983 r. z powodu skierowania do prokuratury, gdzie została umorzona. IPN Po 035/700 (785/II)
Akta śledcze Dot. kolportażu „nielegalnych wydawnictw” oraz ulotek „o treści mogącej wywołać niepokój publiczny”-„Azyl Wojenny”. Prokuratura zarejestrowała sprawę pod nr. Pl. Sl.-II-116/82. Aresztowany od 30.10.1982 r. do 19.01.1983 r. Postępowanie umorzono 28.04.1983 r. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne Dot. aresztowania rozpracowywanego w związku z oskarżeniem o kolportaż „nielegalnych wydawnictw” oraz ulotek „o treści mogącej wywołać niepokój publiczny”. IPN Po 193/299
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. objęcia rozpracowaniem operacyjnym byłych członków NSZZ „Solidarność” w Koninie podejrzanych o „sabotaż i dywersję”. IPN Po 035/1284 t. 1,2 (1435/II)
Zabezpieczenie operacyjne [ZO] Zabezpieczony operacyjnie [ZO] do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Układ-2”. Materiały archiwalne zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.