Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka Maria
Nazwisko: Romaszewska-Guzy
Nazwisko rodowe: Romaszewska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-01-1962
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach sprawy dotyczącej działalności NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166, t. 9, k. 178 (185/IV)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji. Sprawa przekazana 5.05.1982 r. do Wydz. IX Dep. III MSW. Materiały zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowana od 13.12.1981 do 14.07.1982 r. na wniosek Wydz. III KSMO z powodu „prowadzenia działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa". Osadzona najpierw w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, od 15.01.1982 r. w Gołdapi, potem od 2.02.1982 r. w Darłówku. IPN Sz 264/219, IPN Po 161/1
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zabezpieczenie przekwalifikowano 15.10.1982 r. na KE krypt, „Roma”. Prowadzenie sprawy przejął 26.04.1984 r. Wydz. III SUSW. Materiały zniszczono - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowana jako podejrzana o „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny" w środowisku młodzieży akademickiej w Warszawie. Jej sprawę 30.01.1986 r. włączono do SOS krypt. „Marszałek”. Od 6.02.1987 r. objęta ponownie KE „Roma”. Materiały zniszczono 23.01.1990 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z powodu prowadzenia „nielegalnej propagandy politycznej” w środowisku studenckim Uniwersytetu Warszawskiego objęta SOS krypt. „Marszałek” przekwalifikowaną 13.03.1986 r. na SOR. Po 6.02.1987 r. inwigilowana w ramach KE „Roma”. Materiały zniszczono 24.01.1990 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 1.03.1980 do 1.03.1982 r. na wniosek Wydz. III-2 KSMO z uwagi na działalność rodziców w Biurze Interwencyjnym KOR. Zastrzeżenie anulowane 6.08.1986 r. IPN BU 1002/52689 (EAGB/52689)
.