Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Kazimierz
Nazwisko: Bzdyl
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-03-1950
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta operacyjne dotyczące Krzysztofa Bzdyla, studenta AGH, podejrzanego o kolportowanie ulotek o "treści antyrządowej" na terenie Krakowa. IPN Kr 010/11564 t.3 (12704/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały ze spraw kontrolno-śleczych dot. m.in. udziału K. Bzdyla w: podziemnych strukturach "Solidarności" i KPN oraz druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. IPN Kr 096/1048 (5635/III) mkf
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Bzdyl został zarejestrowany pod nr. KR 21652 jako figurant SOR o krypt. " Epsilon". Rozpracowywany z powodu działalności w KPN oraz NSZZ "Solidarność". Rozpracowywanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. 7.06.1982 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod nr 12704/II. IPN Kr 010/11564 t.1-2 (12704/II)
Akta kontrolno-śledcze Sprawa prowadzona "na aktyw kierowniczy organizacji" - Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów (RPPS) i Konfederację Polski Niepodległej (KPN). K. Bzdyl był aresztowany w okresie 06.12.1980 do 02.06.1981. Przebywał w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. IPN BU 0141/3 (7597/III), IPN BU 01255/634 (7597/3) mkf.
Akta internowania Internowany 15.12.1981. Osadzony w ZK w Nowym Wiśniczu. 22.12.1981 internowanie zostało przekształcone w areszt w związku z postępowaniem prokuratury o zorganizowanie strajku w MPK w Krakowie. Materiały dot. internowania złożono w Wydziale "C" KWMO w Krakowie wraz z aktami SOR krypt. "Epsilon". IPN Kr 076/2 (12704/II)
Akta internowanego Karta depozytowa K. Bzdyla. Nr karty 156145. IPN Kr 0141/17/78 (4/450)
Akta kontrolo-śledcze Akta kontrolno-śledcze w sprawie przeciwko K. Bzdylowi i innym. Oskarżony, na podst. dekretu z 12.12.1981, o organizowanie i kierowanie strajkiem w MPK Krakowie. 04.01.1982 sprawę skierowano z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Kr 07/5198 (5449/III), mkf
Akta prokuratorskie Akta dotyczące działalności K. Bzdyla w zawieszonym NSZZ "Solidarność". 4.01.1982 akt oskarżenia skierowano do sądu. 12.03.1982 Warszawski Sąd Okręgu Wojskowego skazał K. Bzdyla na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Kr 97/793 (pg Śl II 7/81)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko K. Bzdylowi oskarżonemu, na podst. art. 46 ust 2 dekretu o stanie wojennym, o zorganizowanie strajku w MPK w Krakowie. Postępowanie w WPG w Krakowie w trybie doraźnym. 04.01.1982 Prokuratura przesłała do Sądu WOW akt oskarżenia. Wyrokiem Sądu WOW na posiedzeniu w Krakowie K. Bzdyl został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Osadzony w ZK w Strzelinie. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego częściowo uwzględniła rewizję i 04.05.1982 orzekła karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd WOW, na podstawie ustawy o amnestii, 29.07.1983 darował resztę kary K. Bzdylowi. Zwolniony z więzienia 03.08.1983. IPN BU 1750/1 (SoW 119/82)
Akta prokuratorskie Zebrane przez MSW materiały spraw prokuratur z terenu kraju przeciwko działaczom KPN. Materiały zawierają dokumentację dotyczącą K. Bzdyla z Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z okresu 1979 - 1980 oraz materiały śledztwa II Ds 103/80 przeciwko "aktywowi kierowniczemu" KPN, w tym K. Bzdylowi. Dokumentację dot. K. Bzdyla 6.02.1981 wyłączono do osobnego śledztwa II Ds 35/81, zaś po jego aresztowaniu w okresie stanu wojennego materiały przekazano do Prokuratury WOW w Warszawie w związku z toczącym się kolejnym postępowaniem o udział w strajku w MPK. IPN BU 975/751-766 (Po Śl. II 1/82)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko K. Bzdylowi, oskarżonemu o działalność w "aktywie kierowniczym" KPN. Aresztowany w okresie 06.12.1980 do 02.06.1981. Materiały 6.02.1981 wyłączone ze sprawy II Ds 103/80 do sprawy Ds 35/81 do osobnego postępowania. Sprawę zakończono przekazaniem dokumentacji do prowadzonej przeciwko K. Bzdylowi sprawy o organizację strajku w MPK. IPN BU 576/47 (II Ds 35/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Bzdyl występuje w aktach sprawy krypt. "Konspiratorzy", dotyczącej rozpracowania członków i współpracowników Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 t. 1-17 (17567/II)
Akta kontrolno-śledcze K. Bzdyl był zatrzymany wraz z innymi osobami przez SB jako uczestnik "zajść ulicznych" w Krakowie 3.05.1984. Zwolniony 4.05.1984. IPN Kr 07/5300 (5606/III gr.) , IPN Kr 096/1019 (5606/3) mkf.
Akta paszportowe Odmowy wydania paszportu do Francji w 1978 i 1979. Zastrzeżenie wyjazdów WKŚ od 06.01.1982 do 01.01.1984 spowodowane działalnością w KPN. IPN Kr 37/102283 (EAKR 102283)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Folon" zawiera doniesienia m. in. na Krzysztofa Bzdyla. IPN Kr 009/9656, t.1 (43751/I)
.