Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Sławomir Paweł
Nazwisko: Hajos
Miejsce urodzenia: Zawoja
Data urodzenia: 29-10-1963
Imię ojca: Józef
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
18.05.1988 zarejestrowany pod numerem 7867/4 w kategorii Kontakt Operacyjny przez Wydz. II 4 Górnośląskiej Brygady Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w Gliwicach (Strażnicę w Zawoi). Prowadzenie sprawy zakończono w 1990 r. Materiały operacyjne zniszczono w 1990 r. Karty EO-4-A/77 i karty EO-4/77 z kartoteki WOP w Warszawie; kartę EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapis z dziennika rejestracyjnego Górnośląskiej Brygady WOP, poz. 7867; 2 karty E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C” WUSW Katowice.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EABB-2392-Sucha z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Ka 207/902392 (EABB 902392).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 478/11 zarządzenie z dnia 30.11.2012 r. dotyczące Sławomira Pawła Hajosa – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą