Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Rogoziński
Miejsce urodzenia: Nowy Lubusz
Data urodzenia: 26-05-1952
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy założonej w celu „ochrony operacyjnej” Pracowni Konserwacji Zabytków oraz środowisk twórczych w Rzeszowie. IPN-Rz-053/40 (279/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany w dn. 11.04.1983 do sprawy dotyczącej rozpracowania operacyjnego podziemnych struktur RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 (18344/II) t. 1, 4
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy dotyczącej działalności MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-RZ-053/30 (294/IV) t. 2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowywania [SOR] Występuje w materiałach sprawy dotyczącej Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Rzeszowie. IPN-Rz-044/871 (18110/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ do 11.04.1987 (decyzja z dn. 29.07.1986). W aktach dodatkowy zapis o zastrzeżeniu wyjadu nr Z-01514/87/A do 15.10.1989 (od 15.10.1988). EARz 119795
.