Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Jankowski
Miejsce urodzenia: BUCZACZ
Data urodzenia: 26-08-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Tekla


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego ”Rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące zaszkodzić interesom – PRL”. IPN Sz 14/21 t. 1
Akta tymczasowo aresztowanego "Podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego". IPN Sz 14/21 t. 1
Akta prokuratorskie "W dniu 1.05.1984 r. uczestniczył w zbiegowisku ulicznym przy Katedrze w Gorzowie Wlkp. wykrzykując hasła »Solidarności walczącej« oraz odśpiewał hymn trzymając palce w kształcie litery V". Sprawę zakończono wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. IPN Sz 03/50 t. 1 (121/III)
Akta sądowe Sprawa karna przeciwko oskarżonemu Z. Jankowskiemu o "udział 1.05.1984 r. w zbiegowisku publicznym poprzez wznoszenie haseł: »Solidarność«, »Wolność«, podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego". Wyrokiem sądu z dnia 27.06.1984 r. skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Na mocy amnestii 25.07.1984 r. Sąd Rejonowy umorzył karę. IPN Sz 18/17 t. 1 i 2
Akta kontrolne śledztwa "W okresie od lutego 1983 r. do stycznia 1984 r. w Gorzowie Wlkp. pełnił funkcje kierownicze w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ »Solidarność«. Kierował nadawaniem audycji »Radio Solidarność« oraz kolportowaniem nielegalnego pisma »Feniks«. Na zasadzie amnestii umorzono postępowanie”. Materiałów o sygn. 134/III brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne W aktach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę różnych osób, w tym Z. Jankowskiego. Zastrzeżenie odnoszące się do ww. dotyczy wszystkich krajów świata w okresie od 06.02.1984 r. do odwołania i zostało wystawione przez Wydz. Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. (nr Z-V-2525/84/Go). IPN Sz 05/08 t. 37 i t. 70.
Akta paszportowe Na wniosku paszportowym umieszczony jest zapis: „Zastrzeżony na wyjazd do WKŚ przez Wydz. Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. od 06.02.1984 r. do odwołania z art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o paszportach. Nr Z-V-2525/84/Go." EAGO 081399
.