Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Joanna
Nazwisko: Starosta
Nazwisko rodowe: Gąska
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 07-02-1955
Imię ojca: Lech
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:

Ppl 202/10/Gd, zarządzenie z dn. 27.01.2011 dot. Ewy Joanny Starosty. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zatrudniona w redakcji tygodnika "Fakty" w Bydgoszczy, kontaktowała się z "osobami zaangażowanymi w działalność antysocjalistyczną". Z w/w przeprowadzono "rozmowę profilaktyczną". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5832/II. W styczniu 1990 przekazane do Wydz. OKPP WUSW Bydgoszcz, gdzie 26.01.1990 zostały zniszczone. Materiały o sygn. 5832/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.