Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Zydorek
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 05-01-1952
Imię ojca: Julian
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały archiwalne zawierające analizy i streszczenia prowadzonych spraw operacyjnych. Ww. został wymieniony jako zwolniony z internowania oraz jako zajmujący się "białą propagandą" w strukturach „Solidarności”. IPN Po 06/297/3 (382/7)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzenie i rozpracowanie prowadzone w związku z aktywnością „działaczy nielegalnej organizacji na bazie byłej »Solidarności«” – „wroga działalność w środowiskach załogi określonych zakładów pracy” (WZT „Telekom-Teletra” Poznań). Sprawę przekształcono z operacyjnego sprawdzenia na operacyjne rozpracowanie 03.06.1983. Mat. arch. o sygn. 11394/II wybrakowano w grudniu 1989. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie operacyjnego sprawdzenia prowadzonej w związku z „wrogą działalnością” w ramach NSZZ „Solidarność”. IPN Po 08/1289 (10996/II), mkf IPN Po 0186/596 (775/2)
Akta administracyjne Ww. występuje w wydawnictwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Bezzasadne ataki niektórych ogniw i członków NSZZ »S« na organa resortu Spraw Wewnętrznych”. W tekście pojawia się informacja: „MKZ kolportował opracowania członka prezydium J. Zydorka pt. »Obywatel a Służba Bezpieczeństwa«. Wydawnictwo wzorowane na wydawnictwach KSS-KOR »udziela porad« i ostrzega przed kontaktami z SB”. IPN Ka 093/261 (C/261)
Akta internowanego Dokumentacja dot. okresu internowania. Ww. został zatrzymany na podstawie decyzji z 13.12.1981 za „nawoływanie do niepokojów społecznych i kolportaż antypaństwowej literatury”. Osadzony został w Zakładzie Karnym [ZK] w Gębarzewie, od 01.02.1982 w ZK Ostrów Wlkp., od 14.06.1982 ponownie w ZK Gębarzewo i od 12.08.1982 w ZK Kwidzyn. Zwolniony z internowania w dniu 04.12.1982. IPN Gd 162/351 (352/12/82)
Akta administracyjne Teczka informacji sytuacyjnych Wydziału III KWMO w Poznaniu, gdzie ww. występuje w związku z doniesieniami o rozpowszechnianiu informacji o jego pobiciu na posterunku KWMO 13.12.1981 oraz jako znajomy członka „nielegalnego wydawnictwa »Obserwator Wielkopolski«”. IPN Po 06/215/14/1 (292/10)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie dot. nielegalnego kolportażu pisma "Rezonans" w zakładach WZT „Telekom-Teletra” Poznań. IPN 08/1477 (11384/II), mkf IPN Po 0186/297 (395/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie operacyjnego sprawdzenia założonej w związku z powstaniem „nielegalnej struktury »Międzyzakładowa Rada Solidarności«”. IPN Po 08/1767 (11950/II), mkf IPN Po 0187/118 (11950/2)
Akta kontrolno-śledcze Materiały przeciwko Julianowi Zydorkowi i innym oskarżonym o „udział w warunkach przestępstwa ciągłego w nielegalnym związku, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających w swej treści fałszywe wiadomości poniżające ustrój PRL mogące wywołać niepokój publiczny i wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Sprawę umorzono na zasadzie amnestii z 21.07.1984. IPN Po 04/3527 (15046/III)
Akta prokuratorskie Materiały prowadzone w związku z działalnością mogącą "wywołać niepokój publiczny i wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN Po 5/16 (Ds. 62/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w aktach kontrolowanej osoby jako kontakt figuranta. Sprawa dot. „wrogiej działalności w nielegalnych strukturach byłego NSZZ »Solidarność«”. IPN Po 08/1636 (11679/II), mkf IPN Po 0186/83 (107/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Szakal", który 27.09.1985 został przekwalifikowany na SOS o tym samym kryptonimie. Powodem kontroli była „nielegalna działalność polityczna”. Mat. o sygn. arch. 12719/II wybr. w grudniu 1989. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Akta administracyjne Dokumenty dot. nielegalnej manifestacji 01.05.1987. Ww. został zatrzymany na 48 godzin. Ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy złotych dnia 14.05.1987. IPN Po 06/286/79
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu na wszystkie kraje świata od 01.03.1982 do 01.03.1984. Zapis na podstawie informacji kartotecznych
.