Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Jan
Nazwisko: Magala
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 28-09-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. występuje w materiałach sprawy obiektowej „Collegium”. Sprawę założono w związku z kontrolą środowiska akademickiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w celu „zapobiegania oraz likwidacji skutków zagrożeń występujących na obiekcie”. IPN Po 003/738 (805/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Materiały prowadzone w związku z „propagowaniem wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii.” Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej działalności". Akta sprawy (sygn. arch. 9828/II) wybrakowano w grudniu 1989. IPN Po 0186/1494 (mkf 1877/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z uwagi na "działalność antysocjalistyczną". W okresie od 17.03.1982 do 18.03.1985 sprawa funkcjonowała jako SOR (Sprawa Operacyjnego Rozpracowania). Mat. arch. o sygn. 12048/II wybrakowano w grudniu 1989 r. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Akta paszportowe Wydział III KWMO w Poznaniu dokonał zastrzeżenia na wyjazd do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od 05.12.1974 do 05.12.1976. EAPO 004658 - brak w zasobie. Wpis na podst. zapisów kart.-ewid.
Akta paszportowe Wydział III KWMO w Poznaniu dokonał zastrzeżenia na wyjazd do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej w okresie od 04.03.1982 do 04.03.1984. EAPO 016835
.