Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Maciej
Nazwisko: Fil
Miejsce urodzenia: Brzozów
Data urodzenia: 25-02-1952
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Fil był inwigilowany w latach 1982-1987 przez SB z Wydz. IV KWMO/ WUSW w Krośnie i pionu VI RUSW w Brzozowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Plakat" nr rejestracyjny 4737. Kwestionariusz założono z powodu podejrzeń o "wrogą antypaństwową działalność w ramach byłej NSZZ >S< Rolników Indywidualnych". Sprawę zakończono 14.05.1987, a materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Krośnie pod sygn. 1513/II. Akta zniszczono w kwietniu 1990 roku. Materiały o sygn. 1513/II zostały zniszczone w roku 1990. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
Kartoteka ewidencyjna WKU Sanok zawierająca dane osobowe żołnierzy skierowanych do jednostki w Czerwonym Borze. Aleksander Fil w okresie od 07.11.1982 do 03.02.1983 został skierowany do jednostki wojskowej w Czerwonym Borze w celu odbycia ćwiczeń wojskowych. IPN Rz 417/39.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z roku 1983 w sprawie posiadania materiałów zawierających fałszywe wiadomości przez żołnierzy zgrupowania rezerwy w jednostce wojskowej (JW 3466) w Czerwonym Borze. W dniu 19.01.1983 zostało wszczęte śledztwo przeciwko grupie żołnierz powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze, u których podczas przeszukania dokonanego 23.12.1982 odnaleziono nielegalne wydawnictwa. U Aleksandra Fila zakwestionowano "Biuletyn Informacyjny >Solidarności<", u innych żołnierzy m.in. pismo "Tygodnik Mazowsze", koperty z pieczątkami "Czerwony Bór 1982 Wigilia", notesy z piosenkami i jeden nabój. W dniu 25 lutego 1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego. IPN Bi 173/441 (Pg. Śl. I.4/83).
Aleksander Fil figuruje w zapisach ewidencyjnych Oddziału WSW w Białymstoku i Zarządu WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W „Centralnym rejestrze współpracowników WSW” jest wymieniony jako zarejestrowany 25.01.1983 przez Oddział WSW w Białymstoku tajny współpracownik o ps. „Leszek”. Cały zapis zawierający jego dane osobowe, jednostkę i pseudonim jest przekreślony czerwonym kolorem, ponadto w tej samej rubryce nadpisano dane innej osoby. Aleksander Fil był przesłuchiwany przez funkcjonariusza WSW w sprawie odnalezienia podczas rewizji nielegalnych materiałów, zagrożony konsekwencjami karnymi zobowiązał się wówczas do współpracy. Brak jest jakichkolwiek dowodów w materiałach archiwalnych zgromadzonych w IPN wskazujących na podjęcie współpracy. Materiałów brak. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
Akta w sprawie lustracyjnej dot. Aleksandra Fila. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 6.06.2019 orzekł, że Aleksander Fil złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, że nie był funkcjonariuszem, pracownikiem bądź współpracownikiem organów bezpieczeństwa. IPN Rz 322/198 t. 1-3 (II K 84/18).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział II Karny w dniu 6.06.2019 orzekł, że Aleksander Fil złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

.