Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Fajfer
Miejsce urodzenia: Drużyn
Data urodzenia: 12-07-1940
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Możliwość podjęcia nielegalnej działalności na bazie Solidarności.” Mat. archiw. o sygn. 12522/II wraz z mkf. wybrakowano. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] »Prowadzenie wrogiej działalności Polit[ycznej] na bazie „S”.« Rozpracowywany został dorejestrowany do sprawy 23.08.1988 r. Mat. archiw. o sygn. 12711/II wraz z mkf. wybrakowano. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden.
Akta administracyjne – „Akta sprawy o wykroczenie Figuruje na ulotce dwutygodnika „Solidarność Walcząca” - »Dnia 22.09.1988 r. w Fabryce Lokomotyw i Wagonów W-3, powstała Komisja Fabryczna „NSZZ Solidarność” w skład, której wszedł m.in. Czesław Fajfer.« IPN Po 06/286/67
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany pod nr 45121 do SOR krypt. "Związek" (nr 44141). Brak bliższych danych o sprawie. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.