Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Antoni
Nazwisko: Tabjan
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 05-09-1928
Imię ojca: Adam
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi przeciwko Włodzimierzowi Tabjanowi (w aktach jako Tabian) podejrzanemu o nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o przestępstwo z art. 4 §1 dekretu z dnia 13.06.1946 (mkk). Włodzimierz Tabjan w okresie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej pod ps. "Gruda" na terenie Skierniewic. Aresztowany 1.03.1952 przez WUBP w Łodzi za nielegalne posiadanie przez kilka dni w marcu 1947 roku broni (pistoletu FN kal. 6,35 i automatu włoskiego Beretti). Materiały śledztwa zarchiwizowano pod sygn. 4259/III. IPN Ld pf 12/1293 (4259/III).
Akta w sprawie karnej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi przeciwko Włodzimierzowi Tabjanowi oskarżonemu o nielegalne przechowywanie broni palnej tj. o czyn z art. 4 §1 mkk. Postanowieniem WSR w Łodzi z 13.05.1952 postępowanie karne (nr Sr. 115/52) przeciwko oskarżonemu zostało umorzone. Według zapisu kartotecznego Włodzimierz Tabjan w późniejszym czasie (w 1975 r.) był lekarzem w Szpitalu Chirurgicznym w Konstancinie. IPN Ld 6/1683 (Sr. 115/52) oraz zapis kartoteczny (karta E-14).
Włodzimierz Tabjan występuje w aktach śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi z 1952 roku przeciwko innej osobie oskarżonej o nielegalne posiadanie broni. IPN Ld PF12/1298 (4275/III).
.