Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Włodzimierz
Nazwisko: Dmitriew
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 07-03-1959
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zatrzymany w dn. 14.12.1981 r. w trakcie strajku pracowników Huty „Baildon”, wspieranych przez studentów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. Internowany w dn. 17.12.1981 r. Przebywał w ZK Zabrzu Zaborze oraz w OO w Uhercach. IPN Ka 043/703 (39755/II), IPN Rz 57/331
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany w dniu 21.10.1982 r. w kategorii: zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (od dn. 21.10.1982 r. do 08.12.1987 r.). W dn. 10.03.1983 r. zarejestrowano SOS krypt. "Niepoprawny", w dn. 16.04.1984 r. sprawę przekwalifikowano na SOR. W dn. 27.04.1984 r. dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania figuranta, został zatrzymany w areszcie WUSW Katowice na 48 godzin (był podejrzany o podejmowanie prób zmierzających do zakłócenia uroczystości pierwszomajowych). Akta w dn. 11.12.1986 r. przekazano do Wydz. III WUSW Częstochowa, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania figuranta (ukończenie studiów). Sprawa została zarejestrowana pod nowym numerem Cz-10723 w dniu 20.05.1987 r., po przekazaniu jej do RUSW w Lublińcu. Akta zniszczono 25.01.1990 r. Wpis na podst. zapisów kartoteczno – ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła gromadzenia nielegalnych wydawnictw oraz kolportażu wśród byłych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. "Materiały zniszczono ze względu ma małą wartość operacyjną". Akta zniszczono w dn. 25.01.1990 r. Wpis na postawie zapisów ewidencyjno – kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant SOS krypt. "Syndrom". Sprawa dot. kolportażu ulotek wśród byłych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego. IPN Ka 048/365 (42204/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant SOS krypt. "Ligota". Sprawę założono na podstawie informacji TW „Jan” dot. powołania Studenckiego Komitetu Koordynacyjnego województwa katowickiego. Informacja ta jednak się nie potwierdziła. Na terenie akademików Uniwersytetu Śląskiego stwierdzono jedynie kolportaż ulotek sygnowanych przez Studencki Komitet Oporu. IPN Ka 048/344 (42181/II)
.