Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Ignor
Miejsce urodzenia: Pruślin
Data urodzenia: 09-02-1941
Imię ojca: Leon
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Podejrzany o sympatyzowanie z ruchem postsolidarnościowym”. Dnia 19.11.1982 r. SOS przerejestrowano na KE. Mkf. IPN Sz 0053/282 (16689/2). Mat. archiw. o sygn. 16689/II zniszcz. 11.10.1989r.
Akta kontrolno-śledcze Dot. udziału w strajku, który odbył się w grudniu 1981 r. w świetlicy Stoczni Gdańskiej im. A. Waryńskiego. Ukarany grzywną. IPN Sz 0013/224 t. 2 (14319/III)
Akta internowanego Internowany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Wierzchowo Pomorskie oraz Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 159/413, IPN Sz 0012/367 t. 1
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN Gd 003/173 t. 1 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak informacji dot. charakteru sprawy. Dorejestrowany do SOR 14.09.1987 r. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Dot. organizowania i kierowania strajkami w Zarządzie Portu Szczecin. Józef Ignor figuruje jako przedstawiciel WPK wybrany do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. IPN Sz 0013/461 (15172/III)
Akta kontrolno-śledcze Dot. zarzutu przedstawionego w dniu 16.09.1988 r. o to, że: „w okresie od 18.08. do 3.09.1988 w Szczecinie i Policach … brał udział w organizowaniu a następnie kierował strajkiem na terenie zajezdni autobusowej w Szczecin Dębiu…oraz tramwajowych Szczecin Niemczyn i Szczecin Golęcin”. Prokuratura Rejonowa w Policach zarejestrowała sprawę pod nr. Ds. 2680/88. Postępowanie umorzono 10.11.1988 r. IPN Sz 0013/460 (15171/III)
.