Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław Tadeusz
Nazwisko: Piątek
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 21-10-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z nielegalnym drukiem i kolportażem ulotek o "wrogich treściach" na terenie KWK „Rozbark” w Bytomiu. Figurant został dorejestrowany do sprawy w dn. 17.03.1982 r. IPN Ka 043/482 (39505/II)
Akta internowania Internowany w związku z kontynuowaniem działalności związkowej w okresie stanu wojennego. Osadzony w aresztach KMMO Bytom i KWMO Katowice. IPN Ka 036/2311 (38530/II)
Akta kontrolno-śledcze Podejrzany o redagowanie ulotek o "wrogich treściach" w okresie stanu wojennego. Skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w dn. 24.04.1982 r. na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. IPN Ka 029/634 (9240/III)
Akta sądowe Ww. został tymczasowo aresztowany w dn. 7.03.1982 r. w związku z przedstawieniem zarzutów przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach (sygn. akt PgŚl-II-74/82) dot. nielegalnego druku i kolportażu ulotek na terenie KWK „Rozbark” w Bytomiu. Skazany w trybie doraźnym w dn. 24.04.1982 r. na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Wr 101/501, IPN Wr 101/502 (SoW 335/82)