Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jajdelski
Miejsce urodzenia: Stara Dąbrowa
Data urodzenia: 24-11-1934
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Opracowanie wewnątrzresortowe - charakterystyka Charakterystyka nr 25/79 dotycząca grupy uczniów z Technikum Mechanicznego w Głuchołazach (pow. nyski), którzy w obliczu panującego ustroju społeczno-politycznego na spotkaniach, odbywających się od grudnia 1952 r., planowali ucieczkę przez CSRS do USA. W tym celu Jan Jajdelski przekazał przewodniczącemu grupy broń oraz znaczne ilości amunicji, które wcześniej znalazł i ukrył. Ostatecznie na nielegalne opuszczenie kraju zdecydowało się czterech uczniów, którzy w nocy z 25 na 26.05.1953 przekroczyli granicę w Głuchołazach; jednego z nich śmiertelnie postrzelił patrol WOP. Pozostali kontynuowali ucieczkę i do dn. 6.06.1953 zostali ujęci na terenie CSRS przez funkcjonariuszy czechosłowackich. W wyniku wymiany ognia śmiertelnie ranny został jeden z funkcjonariuszy. Dn. 20.11.1953 Jan Jajdelski został skazany na 15 lat więzienia przez Sąd w Szumperku oraz utratę praw obywatelskich na 8 lat. IPN Wr 09/1243 (1/1243)
Sprawa agenturalno-śledcza Sprawę założono po otrzymaniu informacji o opuszczeniu internatu przez czterech uczniów głuchołaskiego Technikum Mechanicznego. W wyniku czynności operacyjnych od 19 do 20.06.1953 aresztowano pięciu pozostałych uczniów związanych ze sprawą oraz jednego pomocnika. W sprawie wykorzystano agenta celnego o pseudonimie „Gryf”. IPN Wr 09/1243 (1/1243), IPN Wr 065/200 (4457/2) j., d. 1-8
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa dotyczącego tych uczniów ww. technikum, którzy wchodzili w skład wymienionej grupy, ale nie uczestniczyli w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-czechosłowackiej. IPN Wr 065/200 (4457/2) j., d. 1-8
Akta sądowe Akta ws. udziału w przygotowaniach do nielegalnego przekroczenia granicy. Materiały dot. trzech osób, które należały do grupy planującej nielegalne przekroczenie granicy Polski z CSRS, ale ostatecznie nie opuściły kraju. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Opolu (sygn. Pr II-54/53). Wyrokiem WSR Opole z dn. 12.11.1954 osoby te zostały skazane na kary od dwóch do pięciu lat więzienia. IPN Wr 94/416 (Sr-153/53)
Akta sądowe Akta ws. udziału w przygotowaniach do nielegalnego przekroczenia granicy. Materiały dot. dwóch osób, które należały do grupy planującej nielegalne przekroczenie granicy Polski z CSRS, ale ostatecznie nie opuściły kraju. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Opolu (sygn. Pr II-53/53). Wyrokiem WSR Opole z dn. 16.11.1954 osoby te zostały skazane na kary sześciu i pięciu lat więzienia. IPN Wr 94/417 (Sr-154/53)
Akta sądowe Akta ws. udziału w przygotowaniach do nielegalnego przekroczenia granicy. Materiały dot. krewnego Jana Jajdelskiego, który znał plany dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy Polski z CSRS, a nie powiadomił o tym właściwych władz. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Opolu (sygn. Pr II-52/53). Wyrokiem WSR Opole z dn. 23.11.1953 skazany na karę łączną dziewięciu lat pozbawienia wolności. IPN Wr 94/422 (Sr-159/53)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Powiatowej w Nysie (sygn. 2 Ds. 438/62) dotyczące dwóch towarzyszy, którzy wraz z Janem Jajdelskim przekroczyli granicę Polski z Czechosłowacją w Głuchołazach. Osądzeni w Szumperku otrzymali wyroki 8 i 13 lat więzienia; powrócili do kraju w czasie, gdy Jan Jajdelski przebywał w więzieniu na terytorium Czechosłowacji i odbywał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Opolu (sygn. IV K 69/62) uznani jako winni zarzucanego im czynu; na poczet kary zaliczono karę odbytą w czechosłowackim więzieniu. IPN Wr 012/2479 (297/62/K) t. 1-2
Akta sądowe Śledztwo w sprawie prowadzono w okresie od 8.01.1964 do 6.02.1964 w sprawie nielegalnego posiadania broni przez ww. oraz dokonanie napadu na patrol WOP w maju 1953 r. w rejonie Głuchołaz pow. Nysa. Akt oskarżenia w sprawie sporządziła Prokuratura Powiatowa w Nysie dn. 12.02.1964 (sygn. akt II Ds. 1411/63) po przejęciu oskarżonego dn. 7.12.1963 od władz czechosłowackich po odbyciu kary więzienia zasądzonej przez sąd czechosłowacki. Wyrokiem SW w Opolu z dn. 1.04.1964 skazany na łączną karę 10 lat pozbawienia wolności oraz przepadek mienia, z zaliczeniem tymczasowego aresztowania oraz więzienia na terytorium Czechosłowacji w okresie od 5.06.1953 do 9.12.1963. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego Wydz. III Karny w Opolu z dn. 4.09.1998 r. (sygn. akt III Ko 28/98) uznano wyrok z 1964 r. za nieważny. IPN Wr 121/32 (III K 21/64), IPN Wr 121/796 (III Ko 28/98), IPN Wr 121/914 (III Ko 155/99).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako osoba sądzona w Czechosłowacji za nielegalne przekroczenie granicy i oddanie strzałów do funkcjonariusza czechosłowackiego, za co został skazany prawomocnym wyrokiem na 15 lat więzienia. Zwolniony po 10 latach w 1963 r. wrócił do kraju. Kontrolowany operacyjnie w celu określenia postawy społeczno-politycznej. Sprawę zakończono z powodu nie stwierdzenia „wrogiej działalności”. IPN Ka 028/498 (35627/II)
.