Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Pikulski
Miejsce urodzenia: Drohobycz
Data urodzenia: 11-02-1944
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maciej Pikulski 24.11.1982 został zarejestrowany pod nr 7038 przez Wydz. V KWMO w Płocku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Meteo", nr rejestr. 6588 (sprawę następnie przerejestrowano do numeru 7090), ponieważ był "podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach związkowych na terenie Płocka". Sprawę zakończono 29.08.1984 po skierowaniu materiałów do prokuratury i złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Płocku pod sygn. 893/II ("materiały komisyjnie zniszczono"). Materiały o sygn. 893/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Figuruje w aktach KWMO/WUSW Płock dotyczących osób ujawniających się na podstawie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1983. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 108/III. IPN BU 02944/79 (108/III).
Maciej Pikulski występuje w aktach sprawy karnej dotyczącej działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” oraz przechowywania i rozpowszechniania drukowanych ulotek i czasopism zawierających fałszywe wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę interesom PRL i wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy w Płocku i w Warszawie od września 1982 do września 1983. Sprawę umorzono na mocy ustawy o amnestii. IPN BU 517/13 (II K. 47/84).
.