Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena Barbara
Nazwisko: Ostrowska
Nazwisko rodowe: Czarnecka
Miejsce urodzenia: Niemirowice
Data urodzenia: 24-08-1941
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Nielegalne wydawanie komunikatów, biuletynów, deklaracji i oświadczeń politycznych. W dn. 15.03.1982 r. SOS przerejestrowano na SOR. IPN Ka 027/524 (1043/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zaangażowanie się w nielegalną działalność związkową. Materiały złożono do archiwum Wydziału "C" WUSW Częstochowa w związku "z zaprzestaniem wrogiej działalności". 1232/II-brak akt, zniszczono w dn. 20.1.1990 r. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno–kartotecznych.
Akta śledztwa Podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej, nielegalne wydawanie biuletynów i komunikatów. Internowana w dn. 4.03.1982 r. przez KWMO Częstochowa. W dn. 8.03.1982 r. zastosowano areszt tymczasowy. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach (sygn. Pg-II-75/82), następnie skierowano ją do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Sąd odstąpił od zastosowania trybu doraźnego. IPN Ka 09/87 (92/III)
Akta sądowe Skazana wyrokiem sądowym na 1.5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny za to, że od stycznia 1982 r. do dn. 17.02.1982 r., będąc członkiem zawieszonego NSZZ „Solidarność”, nie odstąpiła od udziału w działalności związkowej i rozpowszechniała nielegalne materiały. W dn. 4.08.1983 r. na mocy amnestii kara grzywny została darowana. IPN Wr 101/6450-6452 (So.W.387/82)
.