Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Bartmiński
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 19-09-1939
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] działalność w duszpasterstwie akademickim IPNLu-0229/730 ( F-9579/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność w NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie IPNLu-0229/1185 (F 11543/2)
Akta operacyjne dot.NSZZ "S" w Lublinie oraz osób internowanych IPNLu-020/638 II/10190 (dok. dot. J. Bartminskiego zostały wybrakowane)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot.grupy roboczej ds. relegalizacji NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie IPNLu-0264/12 (II/11642)
Akta penitencjarne Akta osobowe internowanego w Zakładzie Karnym we Włodawie IPNLu-77/1
.