Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Durski
Miejsce urodzenia: Stróża k. Łodzi
Data urodzenia: 25-03-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 285/08, zarządzenie z dn. 8.02.2009 dot. Grzegorza Durskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno- śledcze Dot. zorganizowania i kierowania strajkiem w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w okresie stanu wojennego. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu do wszystkich krajów świata od 29.03.1982 do odwołania, wniesione przez Wydział Śledczy KWMO Szczecin w związku z prowadzonym śledztwem. IPN Sz 0013/224 (14322/III); IPN Sz 0013/227 (14322/III)
Akta prokuratorskie 27.02.1982 Prokurator Rejonowy w Szczecinie przedstawił Grzegorzowi Durskiemu zarzut, że 14.12.1981 w Szczecinie jako „członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ <Solidarność> w Stoczni im. A.Warskiego w Szczecinie brał czynny udział w zorganizowaniu i kierowaniu strajkiem przez to, że uczestniczył w posiedzeniach tego komitetu, wydał odezwę i inne dokumenty z okresu strajkowego". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Akta sądowe Sprawa dotyczyła innej osoby, oskarżonej o organizację strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie. Grzegorz Durski występuje w aktach sprawy jako uczestnik strajku oraz świadek w sprawie sądowej. IPN Sz 360/1 (II K 54/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Strajk okupacyjny w zakładach pracy województwa". Materiały zarchiwizowano pod nr 15512/II, zniszczono w 1990 r. (prot. nr 3/90). Materiały nr 15512/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w charakterze figuranta sprawy ze względu na działalność w Solidarności. "Posiada pełne rozeznanie w strukturach tut. podziemia, jest akceptowany w różnych środowiskach (...). Posiada rozwinięte kontakty w innych regionach. Uznawany jest za głównego organizatora wszelkich imprez spod znaku >S<". IPN Sz 0012/265, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Grzegorza Durskiego składane od 13.10.1980 do 20.11.1982. IPN Sz 0024/296 t. 2, 3 (40760/I)
.