Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Wielowieyski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-12-1927
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 12.08.2009 dot. Andrzeja Wielowieyskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 103/09/3).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Wielowieyski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Akademia” prowadzonej przez Wydz. III WUBP w Krakowie od 1945 r. Powodem zainteresowania byli ujawnieni członkowie Armii Krajowej z okręgu krakowskiego. Sygn. IPN Kr 075/18, t. 23-30 (29/OB).
Rozpracowywanie Andrzeja Wielowieyskiego ps. „Wir” – ujawnionego 24.09.1945 członka AK. W dn. 30.09.1953 Wydz. III WUBP w Krakowie zakończył sprawę i materiały przekazał w dn. 1.10.1953 do Wydz. III UBP w Warszawie. Materiałów o sygn. 112172/II/56 brak. Mat. o syg. 112172/II/56 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Wielowieyski był w zainteresowaniu operacyjnego Wydz. IV UBP w Warszawie z powodu: działalność od 1942 r. w AK na terenie Radomska (ppor., z-ca dow. plut.), po wyzwoleniu na terenie Krakowa członek klubu „Logofagów”, którego „działalność opierała się na endecko-katolickiej ideologii”. W dniu 15.06.1971 materiały złożono do archiwum pod sygn. 2009/IV. Materiałów brak. Materiały o sygn. 2009/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 06.06.1972 pod nr 32944 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Mars” przez Wydz. II Dep. IV MSW. Powodem rozpracowania operacyjnego była „negatywna działalność polityczna” w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W dniu 04.06.1985 sprawę przejął Wydz. V Dep. IV MSW, a następnie 29.01.1987 materiały zostały przekazane do Wydz. IV SUSW i zarejestrowane 28.01.1988 pod nr 48788. W związku z tym, że cel dotyczący „wyprowadzenia figuranta z KIK” nie został zrealizowany i „nie stwierdzono wrogiej działalności” sprawę zakończono 24.04. 1989. W dniu 10.05.1989 akta dotyczące nr rejestr. 32944 i nr 48788 złożono do archiwum pod jedną sygn. II-10057. Materiały o sygn. II-10057 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Wielowieyski występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Klan”/”Związek” nr rej. 37004 prowadzonej przez Wydz. III-A/ Inspektorat KWMO/ WUSW w Gdańsku w latach 1980-1983 przeciwko NSZZ „Solidarność” regionu gdańskiego w celu „operacyjnej kontroli i eliminacji osób prezentujących wrogie postawy w stosunku do ustroju społeczno-politycznego PRL”. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 (arch. IV-185) t. 13, 20-25, 27, 28.
Zarejestrowany w 1981 r. przez Wydz. VIII Departamentu I MSW w ramach Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW) nr 8/355/81. Brak możliwości ustalenia powodu zainteresowania. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 12.08.2009 dot. Andrzeja Wielowieyskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 103/09/3).

.