Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Jakub
Nazwisko: Rychlicki
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 02-01-1960
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Robert Rychlicki był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS/SOR "Drukarze" KR 26275. Do sprawy "Drukarze" założonej 01.06.1982 został zarejestrowany 04.03.1983 pod nr KR 27129 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Sprawę prowadzono na podstawie doniesień czołowego agenta SB na AGH w Krakowie - TW ps. "Wacek". Robert Rychlicki brał udział w kolportażu wydawnictw bezdebitowych i utrzymywał kontakty ze strukturami NSZZ "Solidarność". Po podjęciu studiów na UJ i włączeniu się do aktywnej działalności opozycyjnej R. Rychlicki został zarejestrowany do KE krypt. "Technik". Akta SOR "Drukarze" zakończono i materiały złożono 12.07.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17501/II-gr. IPN Kr 010/12314 t. 1-2 (17501/II-gr.), IPN Kr 0101/460 (17501/2) mkf.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Na podstawie wcześniej zgormadzonych materiałów operacyjnych w SOS/SOR "Drukarze", oraz z okresie działalności w NZS na AGH w latach 1980-1981 Robert Rychlicki był rozpracowywany w ramach KE krypt. "Technik". Został zarejestrowany 14.08.1985 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Po podjęciu studiów na UJ włączył się aktywnie w działalność opozycyjną. Prowadzenie KE zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 03.02.1989 pod sygn. 17407/II. IPN Kr 010/12268 (17407/II), IPN Kr 0101/427 (17407/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie demonstracji ulicznych w Krakowie w dniu 3.05.1982. R. Rychlicki brał udział w demonstracji. Został zatrzymany w areszcie MO na 48 godzin. IPN Kr 07/5237 (5512/III), IPN Kr 096/973 (5512/III).
Akta sądowe Robert Rychlicki został zatrzymany 10.10.1985 w Krakowie podczas naklejania ulotek. Przechowywał i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia 05.11.1985 na karę 3 miesięcy ograniczenia wolności, oraz karę grzywny. Zwolniony z aresztu 05.11.1985. IPN Kr 17/319 (II Kws 19/85/S)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-829/86 na okres 07.08.1986 do 7.08.1988 wniesione 18.06.1986 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Robert Rychlicki prowadził działalność opozycyjna na UJ. IPN Kr 37/90184 (EAKR 90184)
.