Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Burski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-11-1904
Imię ojca: Julian
Imię matki: Teofila
Znany/a też jako:
Aleksander Helman-Burski
urodzony/a 1904
Imiona rodziców: Aleksander


Aleksander Burski
urodzony/a 14- 09-1904
Imiona rodziców: Julian


Aleksander Burski
urodzony/a 11- 11-1904
Imiona rodziców: Juliusz


Aleksander Helman-Burski
urodzony/a 11- 11-1904
Imiona rodziców: Juliusz Teofila


Aleksander Burski
urodzony/a 11- 11-1904
Imiona rodziców: Aleksander


Dodatkowe informacje:

Nazwiskiem BURSKI posługuje się od października 1950r. W PPR od 1942 roku, następnie w PZPR. Włókniarz, działacz związkowy. Od 1923r. w Związku Włókniarzy w Łodzi, następnie członek Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (TUR). Za działałność w KPP więziony w latach 1925, 1930 i 1938. Uwolniony z więzienia w Łęczcy, podczas wojny w 1939r., wyjechał do Białegostoku. Tam w okresie 1939-1941, był: tkaczem, kierownikiem tkalni, następnie dyrektorem fabryki, bliższych danych brak. Po zajęciu Białegostoku przez Niemców ukrywał się w Warszawie, w 1944 roku został wysłany do Okręgu Częstochowsko-Radomszczańskiego GL, gdzie działał do stycznia 1945 roku.
W 1945 przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego. W Komisji Centralnej Związków Zawodowych w okresie od 18.11.1945 do 1.06.1949r., zastępca skarbnika i p.o. przewodniczącego. W Centralnej Radzie Związków Zawodowych - wiceprzewodniczący od 6.06.1949 do 30.03.1952r.
Członek Egzekutywy KW PPR w Łodzi i Egzekutywy Komitetu Łódzkiego PPR - brak bliższych danych.
Delegat na I i II Zjazd PPR (1945, 1948) i Kongres Zjednoczeniowy z terenu m. Łodzi w 1948.
W latach 1952 - 1955 dyrektor Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bielawie.
Wiceprezes NIK od 03.1958 do 07.1960r.
Poseł do KRN i na Sejm Ustawodawczy (08.1944-08.1952), na Sejm PRL I-III kadencji.
Bibliografia: AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/4229; protokoły posiedzeń Egzekutywy KŁ PZPR za okres XII 1948-VI 1949 r., 1235/233; IPN BU 1532/5061, s. 5, 40, 74, 86; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 14-193; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu. Cz.II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Przemysłowy Komitet Wojewódzki Łódź PPR 1945 03-1945 AP Łódź, KŁ PZPR, teczka osobowa, 1235/4229, k. 5
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 12-12-1945 21-12-1948 PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 22, dalej: PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s...
Członek Komitet Wojewódzki Łódź PPR 05-1946 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 21
Członek Komitet Łódzki Łódzki PPR 09-1946 1948 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 14-15, 17
Członek Egzekutywa Komitet Łódzki Łódź PZPR 12-1948 AP Łódź, KŁ PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KŁ PZPR za okres XII 1948-VI 1949 r., 1235/233
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 15-06-1952 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 193; PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 60.
Przewodniczący Komitet Pracy i Płac Warszawa Brak 14-06-1950 22-12-1968 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 216.