Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Tomasz
Nazwisko: Paluch
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 29-12-1951
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Józef Paluch występuje w materiałach SOS "Arena". Kontrola operacyjna środowisk opozycyjnych, w tym działaczy NSZZ "Solidarność" na krakowskich wyższych uczelniach w okresie 1980-1985. IPN Kr 010/12129 (916667/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały sprawy przeciwko J. Paluchowi i innym. Druk i kolportaż wydawnictw podziemnych, w tym pisma "Hutnik". Sprawę umorzono na mocy amnestii z 22.07.1983 r. IPN Kr 07/5358 (5690/III gr.)
Akta penitencjarne Akta aresztowanego J. Palucha. IPN Kr 081/398 (38/783/83)
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko Józefowi Paluchowi o druk i kolportaż literatury bezdebitowej, w tym pisma "Hutnik". W dn. 12.08.1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie przekazała sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie na mocy amnestii z 22.07.1983 r. IPN Kr 303/219-224 (II Ds 44/83)
Akta sądowe Akta Józefa Palucha i innych o zastosowanie amnestii na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie II Ds 44/83. Druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, w tym pisma "Hutnik". Wyrokiem z dn. 20.09.1983 r. Sąd Rejonowy umorzył sprawę na mocy amnestii. IPN Kr 17/286 (II Ko A/2/83/S)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie organizacji o nazwie Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość [LDPN]. Józef Paluch występuje w materiałach sprawy jako działacz organizacji z terenu Krakowa. IPN BU 0248/217 (55624/II)
.