Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zygmunt
Nazwisko: Ostałowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 14-04-1944
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne J. Ostałowski występuje w materiałach dotyczących stanu wojennego na terenie Krakowa – dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 [15952/II]
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Ostałowski był rozpracowywany w ramach SOR "Hutnik" jako działacz NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL w Krakowie. Akta 16422/II zostały zniszczone w styczniu 1990 r. Akta 16422/ II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta internowanego Ww. aresztowany 30.08.1982 r. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia 1.09.1982 r. IPN Rz 57/462
.