Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Marek
Nazwisko: Miszczak
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 03-03-1965
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu-020/638 (II/10190) częściowo wybrakowane, dokumenty dot. Z. Miszczaka zniszcz. 13.09.1989
Akta internowania Akta internowanego w Lublinie i w Kwidzynie. IPN Gd 162/204
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 27.03.1982 pod numerem 27658 do SOR krypt. "Dublerzy" (nr rej. 27249). Sprawa dot. nielegalnej organizacji Polski Ruch Oporu. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę dla ww. w okresie od 13.04.1982 r. do 13.04.1984 r. Materiały sprawy dołaczono do akt śledczych o sygn. III/14834. IPN Lu-0218/83 (III/14834)
Akta śledcze Podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji Polski Ruch Oporu. Aresztowany w dn. 3.05.1982 r. IPN Lu-0218/33 (III/14834)
Akta prokuratorskie Podejrzany o nielegalne posiadanie broni (w związku z działalnością w Polskim Ruchu Oporu). Prokurator nie wniósł aktu oskarżenia ze względu na wiek Miszczaka, który w tym czasie nie ukończył jeszcze 17 lat. IPN Lu-94/527
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 22.04.1985 pod nr 32747 do SOR krypt. "Konfederaci", nr rej. 32574. Sprawa dotyczyła działalności partii KPN w Lublinie. IPN Lu-0264/10 (II/11951)
Materiały ewidencyjne "Wykaz kolegium za zgromadzenia". W dniu 4.05.1985 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina w trybie przyspieszonym ukarało Z. Miszczaka 3 miesięcznym aresztem "za zakłócanie porządku publicznego 3.05.1985 r. na Placu Litewskim w Lublinie". IPN Lu 0276/196 k.100 poz. 226
Materiały ewidencyjne "W dniu 14.01.1988 Rejonowe Kolegium ds.Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina ukarało [Z. Miszczaka] karą grzywny w wysokości 40 tys. zł za to, że w dniu 28.11.1987 r. ok. godz. 13 bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał ulotki na Placu Katedralnym w Lublinie. Kolegium II instancji utrzymało w mocy orzeczenie I instancji". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne "(...) zastosowano [wobec Z. Miszczaka] ustawę z dn. 29.05.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami w dniach 28.11.87, 14.12.87, 3.05.88 w Lublinie i dn. 8.07.88 w Świdniku, darując mu karę ograniczenia wolności, trzy nie wykonane w całości kary grzywny, jedną nawiązkę oraz orzeczone cztery razy koszty postępowani przed kolegium." Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 3.03.1988 do 3.03.1990. Powód: "nie zapłacił grzywien orzeczonych przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Lubelskim." Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.